Domů   hlucinsko-ovoce@centrum.cz


 

Autorský kolektiv

Na realizaci projektu, nejen na kurzech, ale i na vzdělávacích textech, tvorbě webových prezentací, na přípravě a organizaci se podílela desítka lidí. Představme si jejich roli v projektu i jejich činnost mimo projekt (která se týká témat ovocnářství):

 

Mgr. Radim Lokoč, Ph.D.

- realizátor projektu, organizace, mapování, lektor - staré a krajové odrůdy, výsadby, řez, roubování, webmaster, editace a příprava vzdělávacích materiálů, exkurze   

- projekty obnovy venkova, ovocnářské vzdělávání, záchrana a tvorba genofondu ovodných dřevin, výsadby ovocných  stromů, naučné stezky, publikační činnost, strategické dokumenty, představitel ZO ČZS Oldřišov, územní rada ČZS Opava

 

Miroslav Přasličák 

- lektor - výsadby, nové odrůdy, ochrana rostlin, řez, roubování atd., příprava vzdělávacích materiálů, exkurze 

- instruktor ČZS, pěstitel ovocných stromů, ovocná školka, představitel ZO ČZS Krnov-Chomýž, územní rada ČZS Bruntál, pěstitel čarovějníků

 

Ondřej Dovala 

- lektor - pomologie starých a krajových odrůd, pomologie, mapování, výsadby, řez,  příprava vzdělávacích materiálů, exkurze 

- pomolog, záchrana a tvorba genofondu ovodných dřevin, výsadby ovocných stromů   

 

MvDr. Stanislav Kubesa 

-   lektor - pěstování drobnoplodého ovoce, příprava vzdělávacích materiálů    

-  instruktor ČZS, představitel ZO ČZS Malé Hoštice, územní rada ČZS Opava, člen republikové rady ČZS

 

Ing. Josef Teuer 

- lektor - vinná réva, příprava vzdělávacích materiálů

- instruktor ČZS, představitel ZO ČZS Velke Hoštice, územní rada ČZS Opava

 

Karel Ostárek 

- lektor - ovocnářství a včelařství

- instruktor ČSV, včelař, člen ZO ČSV Vřesina

 

Petr Arbter 

 -  lektor - pěstování ovocných stromů, příprava vzdělávacích materiálů    

-  instruktor ČZS, představitel ZO ČZS Kravaře, územní rada ČZS Opava, 

 

 Ing. Libor Gvoždík

- autor webové stránky projektu, databází

 

Mgr. Michaela Lokočová 

- editace webové stránky projektu a vzdělávacích materiálů

 

Ing. Jiří Lokoč 

- lektor - řez ovocných stromů, organizace kurzu

- ZO ČZS Oldřišov, výsadby ovocných stromů 

 

... všem jmenovaným patří poděkování za zdárnou realizaci projektu.

 

Poděkování dále patří:

předsedovi Územní rady ČZS Opava MvDr. Stanislavu Šmajdlerovi za podporu a spolupráci při přípravě a realizaci projektu

předsedovi Sdružení Hlučínska Mgr. Herbertu Paverovi za přípravu a prosazení projektu do činnosti sdružení

Ing. Karlu Veverkovi, Ing. Janu Bolackému, Danielu Kozlovi, RNDr. Milanovi a Bc. Jakubovi Kubačkovým  za poskytnutí prostoru pro praktickou část exkurze a kurzů  

Bc. Petru Chroustovi za spoluautorství na konceptu projektu, který funguje již tři roky, bez velkých  změn a v 10 oblastech Moravy a Slezska 

 

... a všem dalším, kdo nám pomohli při mapování a výuce. 

zpět na seznam
 

Ke stažení

Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku

Pěstování ovocných stromů a keřů - vzdělávací texty

 

Aktuality

Náš projekt s posledním kurzem oficiálně končí, nadále můžete využívat jeho výsledky uveřejněné v několika rubrikách a stahovat vzdělácací texty

 

OVOCNÁŘSKÝ Kvíz

Zúčastněte se a vyhrajte některou z hodnotných cen (ovocnářské nářadí, publikace a další). Stačí zodpovědět správně více než polovinu otázek.

 

Autorský kolektiv

 
©2012 | webadmin&design