Domů   hlucinsko-ovoce@centrum.cz

Výsadba a péče o ovocné stromy - Řez
 

Řez štíhlých vřeten

I když se štíhlé vřeteno může na první pohled jevit jako dosti pracný a složitý pěstitelský tvar, lze jej vhodně provedeným řezem úspěšně pěstovat. (celý text)
 

Jak ošetřovat staré ovocné stromy

Většina obyvatel našeho venkova má na zahradě nějaké ovocné stromy. Často jde o staré stromy ve tvaru polokmene nebo vysokokmene. Péče o ně je různá. (celý text)
 

Nejčastější chyby při ošetřování starých stromů

Příliš radikální zmlazovací řez, odstranění terminálu a vznik duté koruny, vyholování kosterních větví a další. (celý text)
 

Ošetření starého ovocného stromu v praxi

Postupy pro ošetření starého ovocného stromu. (celý text)
 

Štíhlá vřetena - foto řezu

Fotogalerie řezu. (celý text)
 

Štíhlá vřetena - foto tvarování v dalších letech

Fotogalerie. (celý text)
 

Špatný řez - fotogalerie

Fotogalerie. (celý text)
 

Řez ovocných stromů a keřů - úvod

Řez je jedním z nejdůležitějších zákroků v komplexu agrotechnických opatření ovocných dřevin. Někdy se setkáváme s názory, že řez není přirozený, není třeba nebo dokonce že ovocnému stromu škodí. (celý text)
 

Druhy výhonů a pupenů

Základním předpokladem pro správný a úspěšný řez je dobrá znalost jednotlivých druhů výhonů a pupenů a dalších zákonitostí. (celý text)
 

Řez podle roční doby

Zimní a letní řez. (celý text)
 

Délka a způsob řezu

Podle délky řezem ponechaných výhonů rozlišujeme řez krátký, střední a dlouhý... (celý text)
 

Tvary koruny

Vzhledem k vlastnostem stanoviště přizpůsobujeme i tvar koruny. V horizontálním průřezu pak rozlišujeme kulovitou - všechny obvyklé tvary; a oválnou korunu – ta se používá zejména v ovocných stěnách, kordonech, palmetách atd. (celý text)
 

Řez v jednotlivých obdobích růstu – úvod

Podobně jako člověk má i strom svá vývojová období. (celý text)
 

Výchovný řez

Představme si nyní hlavní zásady řezu v jednotlivých fázích u pyramidální koruny, která je nejčastějším tvarem. U kotlovité i plošné koruny postupujeme obdobně, s tím rozdílem, že v prvním případě nevyužíváme terminál, ve druhém případě je terminál podřízen kosterním větvím. Obě, pro svou větší náročnost udržení tvaru, vyžadují každoroční řez. (celý text)
 

Udržovací řez

Principy průklestu. (celý text)
 

Zmlazovací řez

Zmlazovací řez může být prospěšný nejen pro starý strom, ale i pro poškozený strom (mrazy, krupobití, bouřky apod.) nebo poměrně mladý strom, který babčí (nebyl u něj proveden řez po výsadbě) nebo se vyčerpal každoročními velkými úrodami a jehož plody jsou rok od roku menší, letorosty jsou malé…, i když jsme o něj pečovali a každoročně jej řezali (celý text)
 

Zahnův řez u peckovin

Kdy a proč jej používáme. (celý text)
 

Řez broskvoní

(celý text)
 

Řez meruněk

(celý text)
 

Podpora větvení a ohýbání výhonů

(celý text)
 

Řez drobnoplodého ovoce

(celý text)
 

Ke stažení

Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku

Pěstování ovocných stromů a keřů - vzdělávací texty

 

Aktuality

Náš projekt s posledním kurzem oficiálně končí, nadále můžete využívat jeho výsledky uveřejněné v několika rubrikách a stahovat vzdělácací texty

 

OVOCNÁŘSKÝ Kvíz

Zúčastněte se a vyhrajte některou z hodnotných cen (ovocnářské nářadí, publikace a další). Stačí zodpovědět správně více než polovinu otázek.

 

Autorský kolektiv

 
©2012 | webadmin&design