Domů   hlucinsko-ovoce@centrum.cz

Výsadba a péče o ovocné stromy - Řez
 

Řez v jednotlivých obdobích růstu – úvod


Vývojová období stromu:

 

  • období růstu – mládí, vyrůstají mohutné letorosty, pupeny jsou daleko od sebe, strom vytváří zpravidla listové pupeny. Vznikají hlavní větve. Jakmile se začnou výhony odklánět od svislé polohy a dostávají se do nižších poloh, dostávají se do období plodnosti – vytváří se množství postranních větviček a krátkých plodonosných výhonů, zakončených květními pupeny.
  • období plné plodnosti – letorosty jsou již v tupějším úhlu, nerostou tak bujně, koruna je plně vyvinutá, při optimální péči je na vrcholu úrodnosti. Řez má nyní dostat do správného poměru letorosty, plodonosný obrost i větve, které již odplodily.
  • období stáří – toto stádium se projevuje mizením plodonosného obrostu zevnitř koruny, zůstávají tam pouze holé větve. Nově vytvořené letorosty jsou slabé a tenké, ovoce je často drobnější, někdy nastupuje střídavá plodnost. Je třeba tyto příznaky sledovat, včasným zásahem můžeme období stárnutí posunout.
  • období odumírání – kvalita úrody klesá, odumřelého dřeva je velký podíl, na zmlazovací řez reaguje velmi slabě. Pokud se jedná o vzácnou nebo požadovanou odrůdu, nečekejme s odebráním roubů.

Jednotlivé fáze růstu, délka jejich trvání, samozřejmě záleží na mnoha faktorech, kterými jsou: druh a odrůda ovocného stromu, podnož, tvar koruny, stanovištní podmínky. Jednotlivé fáze i délku života stromu umí pěstitel včasnými a důslednými pěstebními kroky pozitivně ovlivnit.

vysadba-a-pece: rez: vyvojova-stadia-stromu.jpg


Vývojové stádium pak předurčuje i řez, který provádíme:

Výchovný řez

  • provádíme jej v tomto období každoročně od 1. do 5. roku po výsadbě
  • cílem je vypěstování kmene, kostry koruny ve školce a na stanovišti
  • liší se podle zvoleného tvaru stromku – kmenný tvar (pyramidální nebo dutá koruna), vřeteno, přísné tvary


Udržovací řez (průklest)

  • po celou dobu plodnosti
  • cílem je zajištění pravidelné a kvalitní plodnosti, udržení vymezeného prostoru pro strom

 

Zmlazovací řez

  • cílem je obnovení růstu stromu, zmlazení plodonosného obrostu a tím pádem zkvalitnění plodů

zpět na seznam
 

Ke stažení

Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku

Pěstování ovocných stromů a keřů - vzdělávací texty

 

Aktuality

Náš projekt s posledním kurzem oficiálně končí, nadále můžete využívat jeho výsledky uveřejněné v několika rubrikách a stahovat vzdělácací texty

 

OVOCNÁŘSKÝ Kvíz

Zúčastněte se a vyhrajte některou z hodnotných cen (ovocnářské nářadí, publikace a další). Stačí zodpovědět správně více než polovinu otázek.

 

Autorský kolektiv

 
©2012 | webadmin&design