Domů   hlucinsko-ovoce@centrum.cz

Výsadba a péče o ovocné stromy - Řez
 

Tvary koruny

Mezi obvyklé tvary patří:

 

  • pyramidální koruna – tvar vhodný pro všechny druhy (s výjimkou broskví) a odrůdy, je nejblíže přirozenému růstu stromu. Koruna má terminál a 3-4 kosterní větve, které jsou pokud možno rovnoměrně rozloženy kolem středu a míří do stran. Nasazení větví musí být v různých výškách, ne v přeslenu. Ostrý úhel větvení zvyšuje nebezpečí vylomení. Plodné dřevo musí být dostatečně dlouhé, koruna však musí být prosvětlená a vzdušná.
  • dutá (kotlová) koruna – je podobná pyramidální koruně, nemá však zapěstovaný terminál. Používá se zejména u teplomilných ovocných druhů – broskvoně a meruňky, případně u zmlazování starých pyramidálních korun, v případech kdy není již možné vybudovat nový terminál. Zapěstovává se dvěma způsoby – od začátku ji pěstujeme jako dutou nebo prvních 5 let jako pyramidální, poté odstraníme terminál – to se doporučuje tehdy, rostou-li hlavní větve příliš strmě (třešně a višně). Poté se odstraňují nadbytečné výhony a vlky, které rostou do koruny. Plodné větve se budou sklánět pod úroveň kosterních větví. Celá koruna bude dobře osvětlena, vzdušná, sníží se možnost napadení houbovými chorobami.
  • talířovitá (plošná) koruna – jedná se o velmi plochou pyramidální korunu, s tím rozdílem, že se střední výhon podřizuje kosterním větvím (těch může být 6-8), terminál se proto řeže velmi silně, případně se sesazuje na slabší postranní výhon. Koruna zpravidla nepřesahuje výšky 3 m. Výhony, které směřují vzhůru, se musí odstraňovat.
  • vřetenovitá koruna – strom se skládá ze střední osy a z vodorovně až mírně nahoru směřujících plodných větví uspořádaných přibližně v kruhu. Na plodných větvích a střední ose pěstujeme jen plodné dřevo. Kuželovitý tvar (větve jsou odspodu nahoru kratší) zaručuje dobré osvětlení plodů a přístup do vnitřní části koruny. Při tomto tvaru se uplatňují zejména slabě vzrůstné podnože, mají včasný nástup do plodnosti.

vysadba-a-pece: rez: pyramidalni-koruna.jpg

PYRAMIDÁLNÍ KORUNA

 

vysadba-a-pece: rez: kotlovita-koruna.jpg

KOTLOVITÁ KORUNA

 

vysadba-a-pece: rez: talirova-koruna.jpg
TALÍŘOVITÁ KORUNA

 

zpět na seznam
 

Ke stažení

Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku

Pěstování ovocných stromů a keřů - vzdělávací texty

 

Aktuality

Náš projekt s posledním kurzem oficiálně končí, nadále můžete využívat jeho výsledky uveřejněné v několika rubrikách a stahovat vzdělácací texty

 

OVOCNÁŘSKÝ Kvíz

Zúčastněte se a vyhrajte některou z hodnotných cen (ovocnářské nářadí, publikace a další). Stačí zodpovědět správně více než polovinu otázek.

 

Autorský kolektiv

 
©2012 | webadmin&design