Domů   hlucinsko-ovoce@centrum.cz

Výsadba a péče o ovocné stromy - Řez
 

Řez podle roční doby

a.       Zimní řez

 •         provádíme jej v době vegetačního klidu – zima, předjaří
 •         podporuje vegetační růst stromu – dosáhneme jím většího růstu výhonů, tvaruje korunu
 •         reguluje plodnost.
 •         jestliže jej provedeme pouze slabě, zůstane na stromě velký počet pupenů, po vyrašení zůstanou krátké, většinou půjde o plodonosný obrost
 •         při silnějších mrazech (pod -8°C) řez přerušíme

 

b.      Letní řez

 •            provádíme jej v době vegetace (u stromů s dostatečnými přírůstky, zejména u silně rostoucích odrůd)
 •      omezujeme jím růst, zakrácením letorostů podporujeme tvorbu plodného obrostu – přimějeme strom k mohutnější tvorbě květních pupenů
 •            pomáhá k prosvětlení koruny (efekt průklestu) – lepší vyzrávání plodů
 •      omezíme jej na minimum, nebo jej neprovedeme v případě, že je vysoká násada ovoce a minimální přírůstky. Zde bychom redukci asimilační plochy způsobili zmenšení velikosti ovoce.
 •            u přísně tvarovaných výsadeb je kvalitní letní řez nutností
 •        u polokmenů a vysokokmenů většinou nebývá letní řez nutný (s výjimkou odstraňování vlků), problémy s přílišnou bujností růstu jsou u nich v drtivé většině případů způsobené nezvládnutým zimním řezem

vysadba-a-pece: rez: letni-rez.jpg

letní řez

 

Kdy raději neřežeme?

 • v nepříznivých povětrnostních podmínkách – silný mráz (vysušuje dřevo), déšť (riziko infekce)
 • na podzim – rány se nestihnou zahojit, strom může vymrznout
 • nemocné stromy – možnost přenosu chorob
 • když máme nevhodné nářadí nebo řezat neumímeKdy řežeme jednotlivé ovocné druhy?

 • jádroviny – zimní (zima, předjaří) i letní řez
 • peckoviny – po narašení a za vegetace (snížení rizika namrznutí a napadení patogeny), nejpozději do konce srpna
 • teplomilné peckoviny – v době květu (snížení rizika namrznutí, vzniku houbových chorob), při sklizni a po sklizni – do konce srpna
 • ořešák královský – na jaře v době, kdy letošní přírůstky dosáhnou alespoň 10 cm délky (při dřívějším termínu řezu by značně tekla míza)
 • líska – zimní řez
 • drobnoplodé ovoce – zimní řez v únoru max. počátkem března

zpět na seznam
 

Ke stažení

Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku

Pěstování ovocných stromů a keřů - vzdělávací texty

 

Aktuality

Náš projekt s posledním kurzem oficiálně končí, nadále můžete využívat jeho výsledky uveřejněné v několika rubrikách a stahovat vzdělácací texty

 

OVOCNÁŘSKÝ Kvíz

Zúčastněte se a vyhrajte některou z hodnotných cen (ovocnářské nářadí, publikace a další). Stačí zodpovědět správně více než polovinu otázek.

 

Autorský kolektiv

 
©2012 | webadmin&design