Domů   hlucinsko-ovoce@centrum.cz

Výsadba a péče o ovocné stromy - Řez
 

Udržovací řez

Při průklestu odstraňujeme:

 • nemocné a poškozené větve
 • víceleté zestárlé výhony a výhony, které se nepoužijí pro omlazení plodného dřeva (nejhodnotnější je jednoleté až tříleté dřevo)
 • výhony, jež rostou do koruny nebo jsou na horní straně větví a rostou strmě vzhůru
 • výhony, které zahušťují příliš korunu

Avšak ty výhony (včetně vlků), které jsou zapotřebí pro zmlazení plodného dřeva, se snažíme zachovat a směřovat dolů (vyvázáním, vzpěrou), ideální jsou ty, které jsou nejblíže kosterní větvi (pokud jsou dále, mají snahu vyholovat).

 

Provedení řezu závidí na mnoha faktorech:

 • pěstitelský tvar – vřeteno, zákrsek, kmenný tvar
 • druh a odrůda – různě roste i plodí
 • stupeň zestárnutí
 • kvalita předchozí péče

 

Proto postupujeme individuálně, zejména u vysokokmenů respektujeme zvláštnosti a specifické habity koruny jednotlivých odrůd:

 • nejkvalitnější ovoce je na dřevě do stáří čtyř let
 • při silném nasazení květních pupenů můžeme provést poněkud hlubší řez než při slabé očekávané úrodě
 • slabě rostoucí stromy se řežou silněji než silně rostoucí, protože intenzivnější řez podnítí strom k zesílení růstu letorostů
 • opět je nutné držet rovnovážný stav koruny, některé kosterní větve proto podle potřeb zakrátíme, jiné necháme růst z terminálních pupenů; kosterní větve musí stále hrát dominantní roli
 • jestliže se kosterní větve dobře vyvinuly, jsou silné a obrostlé plodonosným obrostem, mají dostatečně dlouhé roční přírůstky, nemusí se na nich řez vůbec provádět
 • větší rány ošetříme štěpařským voskem nebo latexem
 • při napadení rakoviny pečlivě odstraníme napadené pletivo až do zdravého dřeva

 vysadba-a-pece: rez: ez-udrzovaci.jpg

Strom před a po průklestu

 

_________
Autor: Radim Lokoč, Miroslav Přasličák, Ondřej Dovala

zpět na seznam
 

Ke stažení

Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku

Pěstování ovocných stromů a keřů - vzdělávací texty

 

Aktuality

Náš projekt s posledním kurzem oficiálně končí, nadále můžete využívat jeho výsledky uveřejněné v několika rubrikách a stahovat vzdělácací texty

 

OVOCNÁŘSKÝ Kvíz

Zúčastněte se a vyhrajte některou z hodnotných cen (ovocnářské nářadí, publikace a další). Stačí zodpovědět správně více než polovinu otázek.

 

Autorský kolektiv

 
©2012 | webadmin&design