Domů   hlucinsko-ovoce@centrum.cz

Výsadba a péče o ovocné stromy - Řez
 

Druhy výhonů a pupenů


Základním předpokladem pro správný a úspěšný řez je dobrá znalost jednotlivých druhů výhonů a pupenů a dalších zákonitostí. Než se budeme věnovat naplno řezu a jeho pravidlům, osvětleme si některé základní pojmy, které jsou pro pochopení celé problematiky důležité:

Výhon je dřevnatý přírůstek, loňský letorost, na větší nebo menší větvích, i na plodonoších.

Druhy výhonů:

 • terminální (hlavní) – je pokračováním kmene a je základem pro stavbu koruny společně s kosterními větvemi
 • kosterní – jsou základem stavby stromu, tvoří jeho kostru a nesou plodné větve. Měly by z kmene vyrůstat ve spirále a být co nejméně ostrém úhlu.
 • dlouhý – mají dlouhé rozestupy (internodia) a rostou bujněji, mají hlavně listové pupeny
 • zkrácený – jednoleté výhony s krátkými rozestupy mezi pupeny, vyskytují se na nich listové i květní pupeny
 • plodonosný – víceleté větvičky, vyrůstající z dlouhých větviček, na nich se vytvářejí zkrácené výhony s květními pupeny, plodnými trny, zpravidla zakončené koncovým květním pupenem.
 • konkurenční – vyvíjí se bezprostředně za hlavními výhony, může jej dokonce ve vývoji předehnat. Pokud jej nepotřebujeme pro stavbu koruny (jako náhradu terminálu nebo kosterní větve), pak je odstraňujeme.
 • předčasný – letní dodatečný výhon, který vzešel z druhé mízy
 • letorost – jednoletý letošní přírůstek, narostlý v této sezóně
 • vlk – dlouhé tenké výhony s dlouhými rozestupy mezi pupeny. Zahušťují korunu, a proto se většinou odstraňují, mohou však sloužit také při zakládání nové koruny,nebo  je můžeme použít pro rekonstrukci plodného obrostu plodných větví. Nejlépe se odstraňuji během vegetace vylomením, kdy jsou ještě mladé a nejsou zdřevnatělé.Pupeny


Z pupenů se podle postavení a výživy vyvíjejí listy, květy nebo nové větvičky. Podle toho také rozlišujeme:

 

 • vrcholový – pupen na konci neseříznutého výhonu, mohou z něj vyrůst jak listy, tak květy
 • spící – pupen, který léta nevyrašil, přesto je životaschopný, zpravidla jsou v oblasti větevního kroužku, probouzí se silným seřezáním, nebo když strom utrpěl velké rány
 • přídavné – jsou umístěné po straně pupenu nebo výhonu, většinou u jádrovin, vzácně u peckovin. Vyraší, když dojde k poškození hlavního pupenu.
 • postranní, náhradní – vyvíjejí se v listových úžlabích po stranách výhonu, mohou se z nich vytvořit listové nebo květní pupeny
 • dřevní – základy budoucích delších nebo kratších letorostů, výhonů, zpravidla
 • špičatější než květní a listové
 • listový – jsou špičaté, ochráněné šupinami, tvoří se v úžlabí listů na výhonech a rostou z nich jen listy, jsou na vrcholech i po stranách, nejvíce na letorostech jako vrcholový pupen. Po časném letním zakrácení letorostu se tyto mohou přeměnit na pupeny květní.
 • květní – mají zaoblenější tvar, jsou v nich schovány všechny části květu. Čím mohutněji rostou výhony, tím později skončí tvorba květních pupenů. Jejich zakládání souvisí s dobrým zásobením živinami, při bujném růstu tedy na ně moc živin nezbyde. Počet se různí od ovocného druhu, odrůdy i roku. Peckoviny mají většinou čisté květní pupeny (4-6 květů), jádroviny mají krom jednotlivých květů růžice listů s květními pupeny.
 • adventivní – objevují se na neobvyklých místech, kde se žádné pupeny neočekávají, např. se vytvoří z kalusu při hojení ran.


Při řezu, ať již jde o výchovný nebo udržovací řez bereme na vědomí kromě předešlých i další zákonitosti a snažíme se jich využít ku prospěchu stromu a naší spokojenosti z úrody.Apikální dominance

 • vztah mezi vrcholovým pupenem rostliny a pupeny postranními, které jsou jím inhibovány. Vyjadřuje dominanci vrcholového pupenu a zároveň pravidlo, že čím výše na výhonu je pupen umístěn, tím obvykle bujnější letorost z něho vyroste.
 • při odstranění nebo zeslabení činnosti vrcholového pupenu dochází k aktivaci a růstu postranních pupenů a k větvení. Na regulaci apikální dominance se podílejí hlavně fytohormony a minerální výživa.


Postavení výhonu a tvorba pupenů

 

 • kolmo rostoucí výhon – podpora růstu
 • vodorovně rostoucí – vysoká tvorba květních pupenů pozitivně ovlivňuje plodnost, růst výhonu je omezen

zpět na seznam
 

Ke stažení

Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku

Pěstování ovocných stromů a keřů - vzdělávací texty

 

Aktuality

Náš projekt s posledním kurzem oficiálně končí, nadále můžete využívat jeho výsledky uveřejněné v několika rubrikách a stahovat vzdělácací texty

 

OVOCNÁŘSKÝ Kvíz

Zúčastněte se a vyhrajte některou z hodnotných cen (ovocnářské nářadí, publikace a další). Stačí zodpovědět správně více než polovinu otázek.

 

Autorský kolektiv

 
©2012 | webadmin&design