Domů   hlucinsko-ovoce@centrum.cz

Výsadba a péče o ovocné stromy - Řez
 

Výchovný řez

1) Výchovný řez


V 1. roce po výsadbě:

 • provádíme na jaře (i v případě, že sadíme na podzim)
 • podporujeme zakořenění stromku tím, že zmenšujeme plochu korunky s ohledem k tomu, že při vyorávaní ve školce stromek přišel o značnou část kořenů
 • řez na vnější pupen (u vodorovných větví výjimečně na vnitřní)
 • zakracujeme výhony cca o 2/3, na 2-3 pupeny, dbáme, aby všechny seříznuté pupeny byly zhruba ve stejné výši, přičemž míru zakrácení určuje nejníže postavený výhon
 • u jarní výsadby provádíme krátký řez (zkracujeme více)
 • u pyramidální koruny – formujeme terminál a vybíráme 3-4 kosterní větve
 • u duté (kotlovité) koruny terminál odstraňujeme řezem na větevní kroužek a vybíráme 3-4 kosterní větve
 • kosterní větve by měly mít od sebe výškový rozestup ve větvení od kmene – eliminuje se tím vylamování
 • ideální úhel odklonu kosterní větve – 45° – zajišťuje podporu plodnosti, snižuje šanci vylamování; kromě řezu si můžeme pomáhat i vzpěrami, závažími, dráty, napínáním šňůrou
 • u špičáků seřízneme střídavým řezem terminál, v místě, kde chceme mít korunku, ponecháme 4-5 pupenů; pupeny postavené výše až po horní pupen vyslepíme, čímž podpoříme dominanci prvního pupene, navíc napomůžeme většímu odklonu letorostů, z nichž zapěstujeme silné kosterní větve
 • v létě můžeme protrhávat přebytečné, ještě bylinné letorosty, vlky, které se vytvořily po zimním řezu

 

V 2. roce po výsadbě:

 • z výhonů zakrácených v prvním roce vyrostly na každé kosterní větvi i na terminálu postranní letorosty
 • opět zjara odřízneme na kosterních větvích všechny výhony, které rostou dovnitř korunky
 • na terminálním výhonu:
 • ponecháme kratší výhony rostoucí do vodorovné polohy
 • bujnější výhony zakrátíme na patku (pod vyvinutý pupen)
 • konkurenční výhon odřízneme na větevní kroužek
 • terminál zakrátíme střídavým řezem, opět tak, aby byla zřejmá jeho dominance
 • zakrátíme vedoucí výhony kosterních větví o třetinu až polovinu průměrné délky na pupen směřující ven tak, aby nejvyšší ponechané výhony byly přibližně v rovině, terminál seřízneme asi 15 cm výše
 • pokud stromek strádal, má tendenci kvést, což však v této fázi tvorby koruny ještě není prioritou. Květy odstraníme, stromek hlouběji seřežeme a pohnojíme.

 vysadba-a-pece: rez: ez-2-rok.jpg

 Výchovný řez jabloně a hrušně ve druhém roce po výsadbě.


A jak budeme postupovat, jestliže byl řez v prvním (nebo i ve druhém) roce proveden nesprávně nebo nebyl proveden vůbec? Provedeme opravný řez:

 

 

Ve 3. roce po výsadbě:

 • opět odřízneme na kosterních větvích všechny výhony, které rostou dovnitř korunky
 • terminál zakrátíme střídavým řezem
 • zakrátíme vedoucí výhony kosterních větví o třetinu průměrné délky na pupen směřující ven
 • přibližně v 50-80 cm rozestupech zapěstováváme na kosterních větvích pokud možno vodorovně rostoucí plodné větve, v růstu je podřizujeme kosterním větvím
 • u jádrovin můžeme založit 2. patro se třemi kosterními větvemi v dostatečné vzdálenosti od 1. patra – nejméně 60 cm – 1,2 m podle tvaru ovocného stromu (zákrsek – vysokokmen)

vysadba-a-pece: rez: ez-3-rok.jpg

Výchovný řez jabloně a hrušně ve třetím roce po výsadbě

 

zpět na seznam
 

Ke stažení

Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku

Pěstování ovocných stromů a keřů - vzdělávací texty

 

Aktuality

Náš projekt s posledním kurzem oficiálně končí, nadále můžete využívat jeho výsledky uveřejněné v několika rubrikách a stahovat vzdělácací texty

 

OVOCNÁŘSKÝ Kvíz

Zúčastněte se a vyhrajte některou z hodnotných cen (ovocnářské nářadí, publikace a další). Stačí zodpovědět správně více než polovinu otázek.

 

Autorský kolektiv

 
©2012 | webadmin&design