Domů   hlucinsko-ovoce@centrum.cz

Ovocné druhy a odrůdy - Vinná réva
 

Řez vinné révy

Řezy vinné révy dělíme na zimní a řezy v průběhu vegetace tzv. zelené práce. 

První je zimní řez. Nejvhodnější doba je ve druhé polovině měsíce února, kdy již nehrozí silné mrazy a řezat budeme vždy za bezmrazých dnů. Pozdně březnové řezy neumožňují řádné zacelení a zaschnutí řezné rány. Réva na řezu slzí - dochází k silnému úniku mízy, ke ztrátám výživných látek a navíc zalité pupeny se zalepí a nevyraší. Na rozdíl od běžného způsobu řezu jabloní (čípek 0,5-1 cm za pupenem), řežeme révu na dlouhé čípky (vždy těsně před dalším pupenem). Réva má řídká pletiva, která vysýchají do hloubky. Při krátkém čípku pupen zaschne.

Na pergolách či u zdi postupně během několika let zapěstováváme stařinu a řežeme letorosty podle odrůdy, hustoty a četnosti čípků na 2 – 3 očka.

Ponecháváme letorost blíže ke stařině a všechny ostatní odstraňujeme. Tzn., že původní hlava se nám bude každoročně prodlužovat a naším cílem je vždy po více letech zmladit narostlou hlavu tím, že zapěstujeme nový letorost blíže kmínku a v následujícím roce část stařiny odstraníme. Přitom máme na paměti, že réva nejlépe plodí na letorostu rostoucího z jednoletého výhonu a ten z dvouletého výhonu.

Na drátěnkách je popsáno mnoho způsobů vedení jedno či dvouramenné kordony, Rýnsko-Hesenské vedení a další.

Vždy ale musíme vycházet ze skutečnosti, že réva nejlépe plodí na letorostu rostoucí na jednoletém dřevě a ten na dvouletém dřevě.

Další zásadu, kterou mám vyzkoušenou je ponechání 2 vyzrálých letorostů – jeden se dvěma očky a druhý se 6 – 10 očky. Záleží na hustotě výsadby, odrůdě, kondici keře, průběhu zimy apod. Např. po zimě, kdy bylo více než 23 oC mrazů po více dnů ponecháváme více oček. Z krátkého čípku 2 oček vypěstuji letorost pro následující rok, dlouhý čípek ponechávám hlavně na produkci – převážně z každého očka vyroste plodonosný letorost.

Všechny ostatní letorosty odstraňuji, protože zbytečně zahušťují výsadbu a podporují šíření chorob.

 

Další řezy řadíme do zelených prací během vegetace :

·         Čištění kmínků – odstraňování výhonů z kmínků se provádí průběžně celý rok

·         Vylamování fazochů – odstraňování zálistků se provádí několikráte během sezony. Vylamují se postupně až do výšky 3 – 5 listu nad posledním hroznem – horní patra se ponechávají, neboť mladé listy nahrazují v asimilaci přestárlé spodní listy. Odstraňováním fazochů provzdušňujeme keře, snižujeme tím napadení houbovými chorobami a zlepšujeme prosvětlení keře do oblasti hroznů. Provzdušněné a osluněné hrozny lépe dozrávají a vybarvují se. Pozor na úplné odstranění spodních listů – nebezpečí úpalu bobulí.

·         Osečkování – zakracování přerostlých letorostů provádí se koncem července a v srpnu. Opět zlepšujeme provzdušnění keře a snižujeme riziko napadení padlím a peronosporou.

·         Vylamováním přestárlých listů v oblasti hroznů zlepšujeme dozrávání hroznů. Odstraňujeme vždy zasýchající a poškození listy, část listů v oblasti hroznů vždy ponecháváme.

_________
Autor: Ing. Josef Teuer

zpět na seznam
 

Ke stažení

Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku

Pěstování ovocných stromů a keřů - vzdělávací texty

 

Aktuality

Náš projekt s posledním kurzem oficiálně končí, nadále můžete využívat jeho výsledky uveřejněné v několika rubrikách a stahovat vzdělácací texty

 

OVOCNÁŘSKÝ Kvíz

Zúčastněte se a vyhrajte některou z hodnotných cen (ovocnářské nářadí, publikace a další). Stačí zodpovědět správně více než polovinu otázek.

 

Autorský kolektiv

 
©2012 | webadmin&design