Domů   hlucinsko-ovoce@centrum.cz

Ovocné druhy a odrůdy - Vinná réva
 

Ochrana vinné révy

Mezi nejvýznamnější a nejobávanější škodlivé činitelé patří houbové choroby padlí a perenospóra. Většina odrůd vinné révy je těmito houbovými chorobami často napadána a při neošetřené variantě způsobí obrovské škody – zničí celou úrodu. Některé odrůdy jsou interspecifické, neboli částečně odolné proti uvedeným chorobám, ale i ty se doporučuji ošetřovat. Interspecifické odrůdy se ošetřují méně a v létech kdy není silný infekční tlak, tak postačí jeden či dva postřiky. 

Klasicky se dříve používaly chemické přípravky Sulikol, Kuprikol apod. Nevýhodou těchto klasických postřiků je častá aplikace minimálně každý z nich 1 x týdně a po vydatném dešti se ihned postřik opakuje. Výhodou je, že mají částečně kurativní účinek.

Novější postřiky jsou systémové a hloubkové ochrání vinný keř 14 dnů až 1 měsíc a působí buďto na padlí, nebo perenospóru, ale také jsou postřiky s kombinovanou účinnosti a některé dokonce i na třetí chorobu, a tou je plíseň šedá, která se vyskytuje na dozrávajících plodech.

Ochrana vinné révy podle výrobce chemických přípravků BASF pro rok 2013:

Na začátku rašení až do období před květem postřik 1,5 – 2 % roztokem fungicidu Kumulus WG proti padlí a současně také likvidujeme svilušky a roztoče. Postřik Kumulus WG můžeme aplikovat v nižší koncentraci průběžně až do zaměkávání bobulí. Nově pak firma uvedla na trh fungicid proti padlí Vivando, který má dlouhodobý účinek 28 dnů a za sezonu se může použít maximálně 3 x.

Proti perenospóře navrhuje BASF 3 fungicidy: Polyram, Akrobat MZ WG a Cabrio Top. Přitom Cabrio Top se používá maximálně 2 x za sezonu a současně působí na bílou hnilobu, červenou spálu, černou hnilobu a plíseň šedou.

Proti plísní šedé doporučuje firma fungicid Mythos, nebo Rovral Aguaflo.

Významnými škůdci vinné révy jsou svilušky a roztoči Proti nim je doporučení firmy již zmíněný Kumulus WG, nebo nově také Masai, který se nejúčinějí aplikuje v srpnu a září.

Na nejnebezpečnější choroby - padlí a plíseň révová,  je možné použít celou řadu přípravků vámi běžně používaných na zahrádkách.

např. proti padlí Sulikol K, Thiovit, Topas 100EC, Punch, Karathane, Bayleton, Anvil, Agroboss, Rubigan, Diskus, Falkon 460EC, IQ Crystal, Topas 10EC, Zato 50WG, nově Dynali

Proti plísní révové (perenospóře) lze si vybrat z celé škála přípravků jako Kuprikol 50, Ridomil, Folpan 80WG, Mikal, Novozir, Dithane DG Neotec, Curzate, Captan, Polyram WG, Acrobat MZ, Aliete 80WG a Aliete Bordeaux, Cuproxat SC, Champion 50WG, Merpan 80 WG, Ridomil Gold MZ Pepite, Pergado F,

Ale také přípravky s kombinovanou účinnosti dříve Hatrik, dnes Quadris, Quadris MAX, případně X Quadris Max

Z živočišných škůdců dovedou způsobit významné škody svilušky a roztoči. Proti sviluškám a roztočům je opět celá škála insekticidů Magus 200SC, Nissorun 10WP, Oleoekol, Omite 30 W, Omite 570EW, Cascade, Masai

Velmi dobré zkušenosti mám s nasazením dravého roztoče Thyplodromus Pyri – od doby nasazení jsem nemusel použít žádný z postřiků proti sviluškám ani roztočům

_________
Autor: Ing. Josef Teuer

zpět na seznam
 

Ke stažení

Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku

Pěstování ovocných stromů a keřů - vzdělávací texty

 

Aktuality

Náš projekt s posledním kurzem oficiálně končí, nadále můžete využívat jeho výsledky uveřejněné v několika rubrikách a stahovat vzdělácací texty

 

OVOCNÁŘSKÝ Kvíz

Zúčastněte se a vyhrajte některou z hodnotných cen (ovocnářské nářadí, publikace a další). Stačí zodpovědět správně více než polovinu otázek.

 

Autorský kolektiv

 
©2012 | webadmin&design