Domů   hlucinsko-ovoce@centrum.cz

Výsadba a péče o ovocné stromy - Příprava pozemku
 

Nároky na půdu

Vhodná půda by měla mít tuto strukturu:

 • hloubka nejméně 60 cm
 • dobrá struktura a propustnost půdy, které umožňují výměnu vzduchu a zasakování a vzlínání vody
 • vysoká biologická aktivita, vhodný obsah humusu
 • půdní reakce pH 5,5 – 7,5

 

 Opatření na zlepšení kvality půdy:

 • hloubkové kypření utužených půd
 • prohnojení humusem nebo vyzrálým hnojem
 • zelené hnojení na zvýšení biologické aktivity
 • odvedení vody na zamokřených lokalitách
 • při nízkých hodnotách pH použít mletý nebo dolomitický vápenec

 

 Dále každý ovocný druh vyžaduje různé podmínky, další výběr souvisí s volbou odrůd v rámci daného druhu. Podívejme se na základní požadavky hlavních ovocných druhů:

 • jabloně - vyžadují půdy bohaté na živiny, přiměřeně provzdušněné a dostatečně zásobované půdní vláhou
 • hrušně - snáší sušší stanoviště než jabloně, nesnáší vysokou hladinu spodní vody, žádají hluboké půdy, vápenité, zásobené živinami. Pokud však používáte jako podnož kdouli, vyvarujte se vápenitým půdám i vápnění
 • slivoně - dle podnoží se mohou sázet do různých podmínek. Snese i utužené a vlhčí půdy, kde se jabloním nedaří. Některé odrůdy myrobalánu nejsou vhodné do utužených jílovitých a vlhkých půd.
 • třešně - úspěšně rostou i na mělkých a utužených půdách. Těžké půdy nejsou pro ně vhodné – mohou trpět rakovinou, klejotokem a apoplexií.  

_________
Autor: Radim Lokoč

zpět na seznam
 

Ke stažení

Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku

Pěstování ovocných stromů a keřů - vzdělávací texty

 

Aktuality

Náš projekt s posledním kurzem oficiálně končí, nadále můžete využívat jeho výsledky uveřejněné v několika rubrikách a stahovat vzdělácací texty

 

OVOCNÁŘSKÝ Kvíz

Zúčastněte se a vyhrajte některou z hodnotných cen (ovocnářské nářadí, publikace a další). Stačí zodpovědět správně více než polovinu otázek.

 

Autorský kolektiv

 
©2012 | webadmin&design