Domů   hlucinsko-ovoce@centrum.cz

Výsadba a péče o ovocné stromy - Výsadba
 

Pěstování štíhlých vřeten

Tvar štíhlé vřeteno patří v současnosti k nejmodernějším a nejvýkonnějším pěstitelským tvarům v současném ovocnářství (mimo sloupcové jabloně). Zejména pro zahrádkáře, kteří většinou mají k dispozici menší výměru pozemku, je tento tvar přímo ideální. 

K výhodám tohoto tvaru patří prostorová nenáročnost, vynikající oslunění všech plodů a tím i jejich kvalita, skoro veškeré práce lze provádět ze země a tím odpadá nebezpečná práce na žebříku, menší nároky na řez – potlačují se jen konkurenční letorosty, obměňují se celé plodné větévky.

K nevýhodám patří nutnost opěrného kůlu nebo opěrné drátěnky, horší tvarování u některých odrůd (‘Rubín‘, ‘Rubinola‘, ‘Bohemia‘ apod.).

 

Abychom mohli pěstovat jabloně i jiné ovocné druhy pěstitelským systémem štíhlé vřeteno, musíme si osvojit některé znalosti o tomto tvaru:

  • štíhlé vřeteno je prostorový tvar. Při pohledu shora plodné větévky směřují do všech stran.
  • Při pěstování v pásové výsadbě může být obrost, směřující do meziřadí kratší, než obrost ve směru řad.
  • Při pohledu z boku se jedná o tvar komolého kužele. Spodní větve jsou delší než vrchní a to kvůli dobrému osvětlení celého stromu, i spodních partií koruny.
  • Za velmi výhodné považuji vést řady ve směru sever – jih. Ovoce je rovnoměrně osluněné.

  

I když se to na první pohled může zdát jako dosti pracný a složitý pěstitelský tvar, opak je pravdou. Po několikaleté praxi pěstitel vše dělá automaticky, řez zabere méně času než u klasického zákrsku.

 

Úroda na jednom vřeteni bývá dle odrůdy kolem 15 kg i více. Z vlastních zkušeností vím, že se dá dosáhnout i 42 kg, což je však extrém. Obvykle potom následuje nebezpečí střídavé plodnosti.

Životnost štíhlého vřetene při náležité péči je klidně 20 let i více.

 

Ještě bych se chtěl zmínit o odrůdách, které plodí na dlouhém dřevě jako ‘Rubín‘, ‘Bohemia‘, ‘Gold Bohemia‘, ‘Dark Rubín‘, ‘Top Bohemia‘, ‘Rubinola‘ a podobných. Často slýchávám, že tyto odrůdy se na tvar štíhlého vřetene nehodí. Toto považuji za předsudek. Je pouze potřeba věnovat větší úsilí tvarování těchto stromků.

 

Vřele doporučuji tento pěstební systém nejen u jabloní. Do praxe se dostávají zakrslé a málo vzrůstné podnože i u ostatních ovocných druhů – štíhlá vřetena můžeme již pěstovat kromě ořešáku u všech ostatních druhů.

 

V prodejně většinou nekoupíme mladý stromek, tvarovaný již ve školce jako štíhlé vřeteno. Takto si jej musíme zapěstovat až na trvalém stanovišti. Stromky zásadně kupujeme na slabě vzrůstných podnožích:

  • Jabloně – M9, Oltem, P22,J-Te-G, J-Te-E, J-Te-F, J-OH-A, u slabě rostoucích odrůd můžeme použít podnože M26, J-Te-H, P60, P14 a podobné
  • Hrušně – na kdouloňové podnoži BA-29, S-1,  K-TE-E, K-Te-B, Ma-SE, K-23 a další 
  • Třešně, višně – s použitím podnoží P-Hl-A, P-Hl-B, P-Hl-C, Gizela 5 a dalších.
  •   Švestky, meruňky, broskvoně  - WaxWa, WaKo, Wavit , VVA-1 (Krymsk – 1), Pumiselekt apod.

 

Jak štíhlá vřetena řezat, se dozvíte v sekci věnované řezu.

Zároveň zařazujeme ze zkušeností z minulosti i pásmo komentovaných fotografií věnovaných řezu štíhlých vřeten.

_________
Autor: Miroslav Přasličák

zpět na seznam
 

Ke stažení

Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku

Pěstování ovocných stromů a keřů - vzdělávací texty

 

Aktuality

Náš projekt s posledním kurzem oficiálně končí, nadále můžete využívat jeho výsledky uveřejněné v několika rubrikách a stahovat vzdělácací texty

 

OVOCNÁŘSKÝ Kvíz

Zúčastněte se a vyhrajte některou z hodnotných cen (ovocnářské nářadí, publikace a další). Stačí zodpovědět správně více než polovinu otázek.

 

Autorský kolektiv

 
©2012 | webadmin&design