Domů   hlucinsko-ovoce@centrum.cz

Výsadba a péče o ovocné stromy - Výsadba
 

Tvar a spon výsadby

Zachovávat optimální vzdálenosti mezi stromy je jedním z předpokladů úspěšného pěstování ovocných stromů i kvalitní úrody. Příliš hustá výsadba má za následek vzájemné prorůstání korun stromů, nedostatečné vyzrávání i vybarvení ovoce. Malá vzdušnost porostu pak nahrává častějším projevům strupovitosti, spodní větve stromů usychají.

Podle hustoty a charakteru se rozlišují výsadby:

 • uzavřené – zapojené, což jsou domácí zahrady a polní sady, stromy se pěstují na nejmenší vhodnou vzdálenost, která vyplývá z vlastností podnože a pěstebního tvaru
 • otevřené – v polních sadech na loukách a pastvinách, silniční stromořadí, kdy jsou stromy vysazovány v širokých sponech
 •  rozptýlené – výsadba je náhodná a roztříštěná, je charakteristická pro remízky, skupiny stromů

 

 Štíhlá vřetena

 Spon výsadby štíhlých vřeten vychází z několika podmínek – dle zvoleného ovocného druhu a charakteristiky růstu tohoto druhu a dle používané mechanizace. 

Jabloně a hrušně – šířka štíhlého vřetene je cca 1,5 m, tzn. délka větví na každou stranu ovocného stromku je 75 cm. Doporučuje se sázet řady minimálně 1 m od plotu, další řady alespoň ve vzdálenosti alespoň 2-2,5 m od předchozí řady. Optimální vzdálenost ovocných stromků v řadě je 1,2-1,5 m, záleží na podnoži i odrůdě – např. středně vzrůstné odrůdě ‘Šampion‘ stačí vzdálenost 1,2 m, naopak bujně rostoucí odrůdu ‘Rubín‘ vysázíme v řadě 1,5 m od sebe.

Z praktického a estetického hlediska je však vhodné sázet stromky v řadě v jednom rozestupu např. 1,5 m.

Třešně, slivoně, ryngle, meruňky a broskvoně – rostou o něco bujněji než jabloně, doporučený spon v řadě je od 1,5 do 2 m.

 Zákrsky

 Zákrskové výsadby v zahradách zakládáme jako prostorové, volnější tvary ve sponu  3,5-5 x 3,5-5 m. V tržním ovocnářství pak mají charakter pásové výsadby ve sponu 5×3, případně 5×2,5 m, kde jsou koruny zploštělé do podlouhlého půdorysu.

Čtvrtkmenné výsadby

 Čtvrtkmenné výsadby pěstujeme ve sponu 6×5 až 7x6 m. O vzdálenostech rozhoduje podnož. V prvních letech lze pod stromy pěstovat podplodiny.   

Extenzivní výsadby

 Při výběru sponů opět bereme ohled na vzrůstnost jednotlivých druhů a odrůd, charakteristik dané lokality, způsobů obhospodařovaní a nároků mechanizace.

  

Sady a zahrady (vysokokmen, polokmen)

 • jabloně                                   8 x 8 m až 12 x 12 m (min 8 x 6 m)
 • hrušně                                    8 x 8 m až 10 x 10 m (min 8 x 6 m)
 • slivoně                                    6 x 6 m až 8 x 8 m (min 6 x 6 m)
 •  třešně                                     10 x 10 m až 12 x 12 m (min 10 x 7 m)
 • višně                                        7 x 7 m až 8 x 8 m

 

Liniové výsadby a aleje

 • jabloně, hrušně a třešně                 10-12 m
 • slivoně a višně                                     8 m
 • sladkoplodý jeřáb                              8-10 m

Někdy se otevřené výsadby zahušťují vřetenovitými zákrsky, které velmi rychle a vydatně plodí a zajistí sklizeň již v letech, kdy u kmenných tvarů zakládáme korunu. V 10.-12. roce po výsadbě vřetena vyjmeme a pokračujeme v pěstování sadu kmenných tvarů.

Typy sponů:

 • čtvercový
 • obdélníkový
 • trojúhelníkový
 • nepravidelný 

Měli bychom vždy dbát na odstup od hranice pozemku nebo komunikace, umožnění vjezdu na pole, způsob údržby pozemku, jiné požadavky, které vyplývají z charakteristiky nebo potřeb dané lokality (průhledy).

_________
Autor: Radim Lokoč, Miroslav Přasličák, Ondřej Dovala

zpět na seznam
 

Ke stažení

Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku

Pěstování ovocných stromů a keřů - vzdělávací texty

 

Aktuality

Náš projekt s posledním kurzem oficiálně končí, nadále můžete využívat jeho výsledky uveřejněné v několika rubrikách a stahovat vzdělácací texty

 

OVOCNÁŘSKÝ Kvíz

Zúčastněte se a vyhrajte některou z hodnotných cen (ovocnářské nářadí, publikace a další). Stačí zodpovědět správně více než polovinu otázek.

 

Autorský kolektiv

 
©2012 | webadmin&design