Domů   hlucinsko-ovoce@centrum.cz

Výsadba a péče o ovocné stromy - Výsadba
 

Ukotvení a ochrana stromů

 V prvních letech po výsadbě, v případě štíhlých vřeten po celou dobu, je potřeba stromky kotvit. Nejen ve volné krajině na pastvinách, ale i v zahradě je pak nutné chránit stromy před okusem a odíráním zvířaty. Problémy nám mohou, zejména na zamokřených lokalitách porostlých travním porostem, způsobovat hryzci. Jak tyto problémy řešit?

 

  •  Ukotvení stromů provádíme zpravidla opěrnými kůly (nejlepší je akát, nehnije) – u vysokokmenných výsadeb by měly mít až 250 cm, (nejméně 50 cm v zemi) u nižších tvarů tak, aby jejich výška dosahovala do koruny. Lze použít frézované kulaté dřevěné kůly, hranaté nebo železné tyče, u štíhlých vřeten a palmet si pomáháme drátěnou konstrukcí, umístění kůlu však není na škodu.
  •  U nižších tvarů opěrný kůl nestačí do výše koruny (u štíhlých vřeten místo rozvětvení). Musí být alespoň 2 metry vysoký.
  • Stromy ve stromořadí, na větrných lokalitách, v místech velkého výskytu vysoké zvěře a hospodářských zvířat se používají 2 kůly, které napínají strom uprostřed nebo 3 – 4 kůly spojené nahoře příčníky. Proti drbání dobytka je vhodné obednit deskami.
  • Stromky ke kůlu vážeme materiálem, který se nezařezává – kotvící pásky (dráty a šňůry nejsou vhodné)
  • Ochrana proti okusu se provádí chráničkou. Vedle různých plastových chrániček se nejčastěji používá šestihranné pletivo ve výšce od 1 do 1,5 m a průměru rukávce 20 cm. Je vhodné, aby šel rukávec nadzvednout kvůli vysečení trávy pod stromem.
  •  Proti hryzcům, kteří požírají kořeny ochráníme stromek pletivovými koši o rozměrech pletiva 1-1,5 m, oko pletiva 1-1,5 cm. Koš při výsadbě umístíme kolem kořenů tak, aby několik centimetrů přestával úroveň země.

zpět na seznam
 

Ke stažení

Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku

Pěstování ovocných stromů a keřů - vzdělávací texty

 

Aktuality

Náš projekt s posledním kurzem oficiálně končí, nadále můžete využívat jeho výsledky uveřejněné v několika rubrikách a stahovat vzdělácací texty

 

OVOCNÁŘSKÝ Kvíz

Zúčastněte se a vyhrajte některou z hodnotných cen (ovocnářské nářadí, publikace a další). Stačí zodpovědět správně více než polovinu otázek.

 

Autorský kolektiv

 
©2012 | webadmin&design