Domů   hlucinsko-ovoce@centrum.cz

Výsadba a péče o ovocné stromy - Výsadba
 

Postup výsadby

 

1)      Vytvoříme plánek výsadby (dle požadavků uvedených výše) a vyměříme pozemek výsadby (pomocí pásma, šňůry a kolíků).

2)      Vykopeme jámu – hloubka 40-50 cm, šířka 50-100 cm. Zvlášť dáváme drny, ornici a podorničí. Dno prokypříme. Je vhodné kopat jámy s předstihem, pro jarní výsadby např. již na podzim. Vrtání je sice rychle, ale má nevýhody v tom, že zhutňuje stěnu jámy a znesnadňuje růst kořínků do širšího prostoru.

3)      Do dna jámy zatlučeme kůl. Z jižní strany, aby ochránil stromek před ostrým jarním sluncem. Kůly pro trojnožky nebo čtyrnožky zabíjíme až po vysazení stromů.

4)      Na dno jámy lze dát obrácený drn, a také hrst draselného a fosforečného zásobního hnojiva, případně cererit či hydrokomplex. Dusík se sice vyplaví, fosfor a draslík však zůstanou. Hnojivo nedáváme ke kořenům.

5)      Ochranný koš vložíme do jámy tak, aby konce směřovaly vzhůru a po zasypání byly nad zemí.

6)      Seřízneme kořeny stromku do zdravého dřeva, tím podpoříme tvorbu aktivních kořenů.

7)      Vložíme stromek do díry, kořeny lehce zasypeme svrchní zeminou a zalijeme vodou, stromek ve vzniklé kaši lehkým protřepáním zvedáme vzhůru tak, aby bylo místo roubování 10-20 cm nad úrovní země (zemina slehne o cca 5 cm). K půdě ke kořenům můžeme přidat vyzrátý kompost. Drny ani jiná nerozložená biomasa a hnůj nepatří ke kořenům stromku! Kolem kořenů by neměly zůstat duté prostory. Hlavní větve by neměly směřovat kolmo do pracovní uličky.

8)      Spodinou dosypáváme okraje jámy. Dosypáváme zeminu, přikloníme chránič proti hlodavcům. Na svrchní vrstvu použijeme drny, vždy však obrácené kořeny vzhůru.

9)      Stromek znovu zalijeme.

10)   Uchytíme stromek páskou ke kůlu (úvazek musí být volný) a opatříme chráničkou.

11)   Pokud sázíme na jaře, provedeme řez (peckoviny až po narašení), na podzim nikdy řez neprovádíme (rány se přes zimu nezhojí a stromek oslabí).

12)   Po několika týdnech půda kolem stromku slehne, srovnáme ji nebo doplníme, případně utáhneme úvazek.

zpět na seznam
 

Ke stažení

Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku

Pěstování ovocných stromů a keřů - vzdělávací texty

 

Aktuality

Náš projekt s posledním kurzem oficiálně končí, nadále můžete využívat jeho výsledky uveřejněné v několika rubrikách a stahovat vzdělácací texty

 

OVOCNÁŘSKÝ Kvíz

Zúčastněte se a vyhrajte některou z hodnotných cen (ovocnářské nářadí, publikace a další). Stačí zodpovědět správně více než polovinu otázek.

 

Autorský kolektiv

 
©2012 | webadmin&design