Domů   hlucinsko-ovoce@centrum.cz

Výsadba a péče o ovocné stromy - Výsadba
 

Tvary ovocných stromů

Tvar ovocného stromku určuje výška kmene, tzn. místo, v němž začíná koruna – kde se strom rozvětvuje. Zvolenému tvaru (mělo by probíhat již při školkování) by měl odpovídat i výběr podnože (tzn. na nízké tvary slabě rostoucí podnože a naopak na vyšší kmenné tvary bujně rostoucí podnože).

 

 • jednoletý štěpovanec – je očkovanec nebo roubovanec, který je vypěstován ve školce za jeden rok. Na jednoletém štěpovanci může a také nemusí být předčasný obrost. V druhém případě se jedná o tzv. špičák.
 • vřeteno – výška kmene se pohybuje ve výšce 30-60 cm. Vychází ze slabě vzrůstných podnoží. Nároky na agrotechniku jsou vysoké, nesnese podrost.
 • palmeta – výška kmene je v rozmezí 40-60 cm. Používá se slabě vzrůstná podnož.

 

 • kmenné tvary – řadíme mezi ně:
  • zákrsek – výška kmínku 40-60 cm. Často používaný v intenzivních výsadbách, výchozím školkařským tvarem pro ovocné stěny různých palmet. Lze na něm úspěšně pěstovat velké množství odrůd. Používají se pro ně slabě vzrůstné až středně vzrůstné podnože. Plodnost se u jabloní dostavuje od 4. roku výsadby. Nároky na agrotechniku jsou u zákrsků vysoké.
  • čtvrtkmen – výška kmínku je 80-110 cm. Zapěstovává se na středně vzrůstných podnožích. Doba nástupu do plodnosti je 5-7 let. Pěstování čtvrtkmenů je vhodné v zahradách a v sadech na svazích, kde hrozí vodní eroze a je nutné zatravnění meziřadí.
  • polokmen – výška kmínku je 130-150 cm. V intenzivních výsadbách již nejsou využívány. Jsou méně náročné na agrotechniku, snesou podkulturu. Lze využít i vegetativně rozmnožované podnože (např. A2). Jsou vhodné do sušších oblastí, chudších půd.
  • vysokokmen – výška kmene v rozmezí 170-190 cm, pro stromořadí lépe až 220 cm. Nepoužívají se pro intenzivní výsadby, nýbrž pro extenzivní sady, stromořadí a aleje okolo silnic, jako solitéry. Umožňují snadnější obdělávání půdy pod stromy. Používají se výhradně generativní podnože (někdy i mezištěpení kmenotvornou odrůdou). Dokáží se zpravidla účinně přizpůsobit horším podmínkám, trpí menšími poškozeními od jarních mrazíků.

_________
Autor: Radim Lokoč, Miroslav Přasličák

zpět na seznam
 

Ke stažení

Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku

Pěstování ovocných stromů a keřů - vzdělávací texty

 

Aktuality

Náš projekt s posledním kurzem oficiálně končí, nadále můžete využívat jeho výsledky uveřejněné v několika rubrikách a stahovat vzdělácací texty

 

OVOCNÁŘSKÝ Kvíz

Zúčastněte se a vyhrajte některou z hodnotných cen (ovocnářské nářadí, publikace a další). Stačí zodpovědět správně více než polovinu otázek.

 

Autorský kolektiv

 
©2012 | webadmin&design