Domů   hlucinsko-ovoce@centrum.cz

Výsadba a péče o ovocné stromy - Výsadba
 

Doporučené odrůdy do liniových výsadeb

Výběr ovocných stromů před výsadbou stromořadí a alejí by měl zohledňovat několik kritérií. Základním předpokladem kvalitní liniové výsadby je bezesporu výška kmene stromů, která by měla odpovídat vysokokmenům – tzn. 170-190 cm. Nižší tvary nejsou pro výsadby do alejí vhodné, ztěžují často průjezd polní cestou, obdělávání mezí i okolních pozemků. Také z estetického hlediska se vysokokmenným alejím nevyrovnají. Jisté zásady platí i u výběru odrůd:

Ze starých odrůd  jabloní doporučuje Kamenický následující: ‘Croncelské‘, ‘Vilémovo‘, ‘ Strýmka‘ (drsné polohy), ‘Gdanský hranáč‘, ‘Harbertova reneta‘, ‘Landsberská reneta‘, ‘Parména zlatá zimní‘, ‘Panenské české‘, ‘Baumannova reneta‘, ‘Parkerovo‘, ‘Ontario‘, ‘Boikovo‘, ‘Boskoopské‘ a ‘ Kožená reneta zimní‘.

Z odrůd hrušní navrhuje Kamenický podél komunikací tyto: ‘Špinka’, ‘Muškatelka šedá’, ‘Trévouxská’, ‘Solanka’, ‘Salisburyho’, ‘Avranšská’, ‘Hardyho’, ‘Charneuská’, ‘Boscova lahvice’, ‘President Mas’, ‘Lucasova’ a ‘Pařížanka’.

Poměrně bezproblémově se nám v alejích jevií také zimní odrůda ‘Madame Verté‘.

Kromě místních osvědčených odrůd třešní jsou podle Kamenického vhodné zejména nenáročné odrůdy ‘Libějovická’, ‘Boppardská’, ‘Rychlice německá’, ‘Troprichterova’, ‘Napoleonova‘, ‘Hadelfingenská‘, na suchá místa višeň ‘Ostheimská‘, do kvalitnějších půd višně ‘Vackova‘, ‘Morela pozdní‘, případně ‘Sladkovišeň raná’. 

U třešní lze z našich zkušeností volit i další odrůdy jako např. ‘Karešova‘, ‘Kaštánka‘, Kordia a další. Nové odrůdy nebyly v tomto ohledu posuzovány.

 

U dalších kritérií to již není tak jednoznačné. Literatura zde není jednotná, případně je praxe často opačná. Dle Kamenického (1932) je nejvhodnější sázet druhově a odrůdově stejné dřeviny (stejná doba květu, zrání), přičemž je třeba zohlednit problém cizosprašnosti odrůd – tzn., aby každá odrůda měla v blízkosti svého opylovače.

V praxi se naopak často setkáme s kombinací 2-4 odrůd zvolených tak, aby plody nedozrávaly zcela najednou, byla zajištěna vyšší pestrost plodů. Výhodou tohoto řešení je také to, že při výpadku úrody jedné odrůdy ji v daném roce dokáže nahradit jiná.

Každé z těchto řešení má svá pozitiva i negativa, rozhodnutí závisí na potřebách pěstitele nebo majitele.

zpět na seznam
 

Ke stažení

Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku

Pěstování ovocných stromů a keřů - vzdělávací texty

 

Aktuality

Náš projekt s posledním kurzem oficiálně končí, nadále můžete využívat jeho výsledky uveřejněné v několika rubrikách a stahovat vzdělácací texty

 

OVOCNÁŘSKÝ Kvíz

Zúčastněte se a vyhrajte některou z hodnotných cen (ovocnářské nářadí, publikace a další). Stačí zodpovědět správně více než polovinu otázek.

 

Autorský kolektiv

 
©2012 | webadmin&design