Domů   hlucinsko-ovoce@centrum.cz

Výsadba a péče o ovocné stromy - Ochrana
 

Odkazy na publikace a weby k ochraně rostlin

Vedle agrotechnických opatření je rozhodujícím faktorem pro kvalitu ovoce ochrana proti chorobám a škůdcům. I přes různá agrotechnická opatření se v současnosti často bez chemických přípravků neobejdeme. Na našem trhu je jich pro zahrádkáře dostatek.

 

Největší chybou zahrádkářůje špatná orientace,který přípravek proti kterému škodlivému činiteli použít. Zde se neobejdeme bez odborné literatury nebo internetu.

 

Vřele doporučujeme především časopis Zahrádkář. Zde je problematika ochrany rostlin profesionálně zpracovávána. Každý měsíc s předstihem se tak čtenáři dozví, proti kterému škůdci a chorobě a čím stromy ošetřit a většinou je zde i barevná fotografie škodlivého činitele.

 

publikací pak vřele doporučujeme:

 Ackermann, P. a kol. (2004): Metodika ochrany zahradních plodin. Praha: Květ.

 Rod, J.:  Abiotické poruchy, choroby a škůdci zahradních rostlin. CD

 Rod, J.; Horák, J.: Účinná ochrana zahradních plodin. Rostlinolékař radí. Praha: Grada

  

Zájemci mohou dále využít několika kvalitních webových odkazů, které se této problematice věnují. Je však třeba mít na paměti, že internet umožňuje v diskusích i přístup neodborníkům a že řada webových stránek slouží k prezentaci výrobků firem.

Co tedy lze doporučit:

·         Diskusní fórum pod dohledem odborníků na stránkách ČZS –http://www.zahradkari.cz

·         Metodika ochrany zahradních kultur na stránkách ČZS – http://www.czsos.cz/metodiky

·         Rady k ochraně rostlin a akturalizovaný kalendářní přehled ochrany ovocných a zeleninových kultur na stránkách ČZS – http://www.zahradkari.cz/odborne/aktualni_rady.php

·         Kapitoly Atlas, Řešení, Přípravky a další na webu Agromanuál.cz – http://www.agromanual.cz

·         Aktuální informace o škodlivých organismech a poruchách, mapy výskytu škodlivých organismů na stránkách Státní rostlinolékařské správy. Lze stáhnout i prospěšné informační letáky. – http://eagri.cz/public/web/srs/portal

·         Registr přípravků s vyhledávačem na tomtéž webu – http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR

·         Informace o chorobách, škůdcích a plevelech na stránce škůdci.com - http://www.skudci.com

·         Informace o škůdcích vinné révy na stránkách Svazu pro integrované a ekologické produkce hroznů a vína – http://www.ekovin.cz/choroby-a-skudci

·         Informace o chemické ochraně rostlin včetně zásad zacházení s přípravky na stránkách České zemědělské univerzity – http://etext.czu.cz/php/skripta/skriptum.php?titul_key=56

 

Seznam webových stránek vznikl podle článku Ing. Jaroslava Roda, CSc. Ochrana rostlin, Rukověť zahrádkáře 2013.

_________
Autor: Radim Lokoč, Miroslav Přasličák

zpět na seznam
 

Ke stažení

Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku

Pěstování ovocných stromů a keřů - vzdělávací texty

 

Aktuality

Náš projekt s posledním kurzem oficiálně končí, nadále můžete využívat jeho výsledky uveřejněné v několika rubrikách a stahovat vzdělácací texty

 

OVOCNÁŘSKÝ Kvíz

Zúčastněte se a vyhrajte některou z hodnotných cen (ovocnářské nářadí, publikace a další). Stačí zodpovědět správně více než polovinu otázek.

 

Autorský kolektiv

 
©2012 | webadmin&design