Domů   hlucinsko-ovoce@centrum.cz

Výsadba a péče o ovocné stromy - Ochrana
 

Choroby a škůdci třešní a višní

Třešně a višně se dají u drobnopěstitelů pěstovat zcela bez chemické ochrany.  Ale zase se v tomto případě musíme spokojit s některými omezeními. Vrtulí třešňovou nejsou napadány pouze rané odrůdy třešní a některé odrůdy višní. V případě deštivého června bývají některé choulostivé odrůdy napadány monilii. V posledních létech také velké škody na neošetřovaných stromech višní způsobuje moniliový úžeh.

 

Skvrnitost listů třešní

Napadá všechny odrůdy višní a některé odrůdy třešní. Na listech se objevují vínově červené tečky až skvrny, které později splývají. Silně napadené listy žloutnou a předčasně opadávají. Mladé výhony tak nedostatečně vyzrají, přes zimu mohou namrzat (může namrznout i celý strom). Prevence spočívá v odklizení listí na jaře. Při pravidelných výskytech můžeme provést postřik fungicidy koncem května a po 12 dnech jej zopakovat – přípravky Baycor, Delan, Dithane, Punch, Rubigan, Sylit, Talent apod.


Moniliový úžeh

Napadá zejména višně, v posledních letech se objevuje i na třešních. Napadá stromy v době květu za deštivého počasí. Ničí květy a napadené větvičky. Napadené větvičky s listy zasychají a zůstávají na stromě. Vypadají jako spálené. Kolem se často tvoří ranky s klejotokem. Postupně tak může odumřít celá větev nebo celý stromek. Prevencí je nevysazovat třešně a zejména višně do uzavřených, vlhkých lokalit, udržovat vzdušné koruny, volit odolnější odrůdy, včas odstraňovat a spálit všechny napadené větvičky, a odstraňovat mumifikované plody. V případě deštivého jara se doporučuje  provést postřik fungicidem na začátku kvetení – Talent, Teldor, Horizon, Sporgon. Při trvajícím deštivém počasí postřik zopakovat.

 

Moniliová hniloba plodů

Způsobuje ji stejný původce. Plody hnijí. Při deštivém červnu účinkuje postřik přípravky Sporgon, Talent, Horizon dva až 3 týdny před sklizní. Musíme dodržet ochrannou lhůtu přípravku.

 

Vrtule třešňová

Jedná se o mouchu, která klade vajíčka na nezralé plody. Způsobuje červavost třešní a některých višní. Nenapadá ranně zrající odrůdy třešní (‘Rychlice německá‘, ‘Karešova‘, ‘Aranka‘, ‘Burlat‘, ‘Rivan‘ apod). Dospělce můžeme vychytat pomocí žlutých lepových desek, ale nikdy to není stoprocentní – museli bychom jich dát několik na strom. Jinak lze použít postřik přípravky Calypso a Reldan v době, kdy zelená barva plodů přechází do žluté. Jako pomůcka vhodného termínu postřiku nám může sloužit období, kdy kvete černý bez.

 

Mšice

Při přemnožení dochází k deformování výhonů. Většinou není nutno chemicky zasahovat. Při silném napadení je možné postříkat např. Pirimorem, Calypsem nebo brzy na jaře Oleoekolem.

 

_________
Autor: Miroslav Přasličák

zpět na seznam
 

Ke stažení

Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku

Pěstování ovocných stromů a keřů - vzdělávací texty

 

Aktuality

Náš projekt s posledním kurzem oficiálně končí, nadále můžete využívat jeho výsledky uveřejněné v několika rubrikách a stahovat vzdělácací texty

 

OVOCNÁŘSKÝ Kvíz

Zúčastněte se a vyhrajte některou z hodnotných cen (ovocnářské nářadí, publikace a další). Stačí zodpovědět správně více než polovinu otázek.

 

Autorský kolektiv

 
©2012 | webadmin&design