Domů   hlucinsko-ovoce@centrum.cz

Výsadba a péče o ovocné stromy - Ochrana
 

Moravský sladkoplodý jeřáb - choroby a škůdci

 

Nedostatečné rozvinutí květů – může k němu dojít, pokud strom roste na suchém stanovišti. Během období vegetace se omezí založení květů pro následující rok. Zbylé květy pak zpravidla uschnou. Řešením je vydatná zálivka, pomáhá také mulčování, které zabraňuje odpařování vláhy z půdy.

Pilatka (Croesusseptentrionalis) – nalétává v květnu a červnu a klade vajíčka na listy. Černě tečkované larvy je požírají od kraje a později se zakuklí. V srpnu přichází nová generace pilatek, která v září poškozuje listy. Larvy přezimují v půdě, aby se tam na jaře mohly zakuklit. Později vyletí a nakladou na listy vajíčka. Skupiny housenek pilatky způsobují lokální holožíry, jejich výskyt však, kromě napadení mladých keřů, nevyžaduje ošetření, postačí mechanické odstranění a zničení housenek. V krajních případech se aplikuje některý z povolených insekticidů, což je však u velkých stromů problematické.

Molovka jablečná (Argyresthyiaconjugella) – housenky tohoto 6 mm velkého motýla poškozují  zrající bobule jeřabin svými 1 milimetr úzkými chodbičkami. Dorostlé housenky opouštějí plody a spouštějí se po vlákně k zemi, kde se poté v listí nebo v zemi zakuklí. Výskyt motýla lze sledovat pomocí feromonových lapáků. Stromy lze ošetřovat chemickými insekticidy v době líhnutí housenek.

Mozaika jeřábu – choroba se šíří pomocí roubování nebo přenosem pylu, projevuje se na listech světlezelenými, žlutozelenými různě velkými skvrnami, které způsobují deformaci listů. Napadené stromy mají menší, kratší a slabší listy. Doporučuje se k množení používat zdravý výsadbový materiál.

Bakteriální spála růžokvětých – patogen napadá mnoho kulturních rostlin patřících do čeledi růžovitých; vedle jeřábů i jabloně, hrušně a další. Projevuje se od poloviny června do konce července, zpočátku lze na květech a mladých plodech pozorovat, jak jejich pletiva tmavnou a vodnatí. Choroba přechází na letorosty, kde se projevuje jejich tmavnutím a prohýbáním. Na větvích jsou pozorovatelná tmavší napadená místa, která jsou zpočátku vypouklá, ale později se propadají. Bakterie se šíří především za vlhkého počasí a vyšších teplot. Je přenosná větrem, hmyzem a vodou. Přezimuje na napadených částech stromů. Může se také přenášet množitelským a výsadbovým materiálem. Napadené větve odstraňujeme řezem hluboko do zdravého dřeva, ihned jakmile zaregistrujeme příznaky, popř. je nutné odstranit a zničit celé stromy. Řešením je dodržování karanteních opatření SRS.

_________
Autor: Lokoč, R.; TInzová, B., Dovala, O.

zpět na seznam
 

Ke stažení

Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku

Pěstování ovocných stromů a keřů - vzdělávací texty

 

Aktuality

Náš projekt s posledním kurzem oficiálně končí, nadále můžete využívat jeho výsledky uveřejněné v několika rubrikách a stahovat vzdělácací texty

 

OVOCNÁŘSKÝ Kvíz

Zúčastněte se a vyhrajte některou z hodnotných cen (ovocnářské nářadí, publikace a další). Stačí zodpovědět správně více než polovinu otázek.

 

Autorský kolektiv

 
©2012 | webadmin&design