Domů   hlucinsko-ovoce@centrum.cz

Výsadba a péče o ovocné stromy - Množení
 

Množení ovocných stromů a keřů


V množení ovocných stromů se rozlišují dva způsoby. První je generativní (pohlavní) množení, kdy nová rostlina vniká ze semene. Vegetativní množení spočívá v zakořeňování různých částí rostlin. Nově vzniklá rostlina je totožná s mateřkou rostlinou. Takto lze množit jak podnože, tak pěstované druhy.
Z několika způsobů vybíráme ty, které jsou nejběžnější a nejspolehlivější: štěpení, odkopky, odnože, řízkování.


Štěpování
Cílem štěpování, tzn. roubování a očkování, je udržet danou odrůdu a také ovlivnit podnoží růst a vývoj naštěpované odrůdy. Přenáší se tak určitá část – roub nebo očko na druhou rostlinu – podnož. Obě složky se navzájem ovlivňují. Podnož kotví v půdě rostlinu, zásobuje ji vodou a živinami, naroubovaná část pak zajišťuje fotosyntézu. Pokud je mezi roubem a podnoží dobrá afinita (snášenlivost obou složek), nestojí nic v cestě dobrému srůstu.
Více k tomuto způsobu množení ve vlastních kapitolách.


Odkopky

 • mladá rostlina vzniká z adventivních pupenů na kořenech ve větší vzdálenosti od mateřské rostliny
 • tradičně se tento způsob používal u pravokořenných slivoní – ‘Švestka domácí‘, ‘Durancie‘, některých višní, maliníku, ostružníku případně lísky atd.
 • dnes se nepoužívá a ani nedoporučuje – nebezpečí přenosu virového onemocnění šarky slivoně.
 • u podnože myrobalánu je tvorba odkopků spíše na škodu – silně podrůstá a zapleveluje krajinu


Odnože

 • šlahouny, jimiž se množí jahodník
 • šlahouny se začínají tvořit již od června, z půdy je v srpnu vyzvedneme, odstřihneme a přesadíme

 

Řízkování

 • velmi efektivní způsob množení, kdy oddělené řízky na bázi zakořeňují
 • tímto způsobem se množí keře – angrešt, rybíz, maliník, ostružiník a líska, u nichž je roubování zbytečně namáhavé

kořenové řízky

 • používá se při množení maliníku, ostružníku a lísky, některých podnoží peckovin a jádrovin
 • na podzim nařezané řízky (8-10 cm) uskladníme v písku nebo substrátu přes zimu v prostorech, kde není mráz
 • na jaře je přemístíme do pařeniště, z adventivních kořenů vzniknou letorosty, z nichž nám vyroste sazenice

dřevité řízky

 • odebíráme je z vyzrálých jednoletých výhonů, nařežeme je na 18-22 dlouhé (4-5 pupenů), u kdouloní a angreštu necháme ve spodní části řízku dvouleté dřevo
 • uložíme do substrátu do bezmrazého prostoru
 • na jaře je pícháme do záhonu, nad horním pupenem ponecháme čípek, aby pupen nezaschnul
 • u černého rybízu bereme řízky již koncem srpna a sázíme přímo do záhonu, nad úrovní země jen jeden pupen
 • je vhodné v polovině června zaštípnout vyrašené letorosty za 3.-4. listem, tím podpoříme větvení


bylinné řízky

 • množí se jimi angrešt, rakytník, některé podnože slivoní, třešní a kdouloní
 • odebírají se za vegetace, kdy mají rostliny listy, je nutná množárna (pařeniště nebo skleník), proto je tento způsob pro zahrádkáře náročný
 • odřízneme asi 10 cm letorost, bázi seřízneme šikmo pod očkem, doporučuje se přepůlit listy, aby se minimalizoval odpar, je nutné udržovat stálou vlhkost,
 • zakořeňování usnadní použití stimulátoru

zpět na seznam
 

Ke stažení

Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku

Pěstování ovocných stromů a keřů - vzdělávací texty

 

Aktuality

Náš projekt s posledním kurzem oficiálně končí, nadále můžete využívat jeho výsledky uveřejněné v několika rubrikách a stahovat vzdělácací texty

 

OVOCNÁŘSKÝ Kvíz

Zúčastněte se a vyhrajte některou z hodnotných cen (ovocnářské nářadí, publikace a další). Stačí zodpovědět správně více než polovinu otázek.

 

Autorský kolektiv

 
©2012 | webadmin&design