Domů   hlucinsko-ovoce@centrum.cz

Výsadba a péče o ovocné stromy - Množení
 

Roubování


Odebrání a uchování roubů

 • rouby se z ovocných stromů odebírají v období endogenní dormance – tzn. při vnějším vynuceném klidu – z peckovin můžeme odebírat již od listopadu, z jádrovin odebíráme zpravidla po novém roce, nikdy však za silných mrazů, který vysušuje dřevo
 • odebíráme jednoleté výhony přednostně z jižní strany koruny, kde jsou nejlépe vyzrálé
 • ideální tloušťka je o průměru tužky, často se však, zejména při záchraně krajových odrůd, musíme spokojit s tenčími rouby
 • nebereme rouby z vlků, které mají řídké pletivo, špatně vyvinuté pupeny, bývají napadeny chorobami atd.
 • uchování roubů je neméně důležité – nesmí vyschnout ani předčasně rozkvést, proto je uložíme nejlépe do chladného sklepa (teplota asi 5°C), zapíchnuté do vlhkého substrátu, písku nebo mezi bramborami (ne však do blízkosti jablek)
 • prospívá, když se rouby několik hodin před roubováním ponoří do vody nebo obalí mokrým hadrem
 • rouby musí být při roubování nenarašené, podnož by měla být dobře zakořeněná a narašená, s výjimkou roubování v ruce, kdy se roubuje nenarašený roub na prostokořennou podnož a k zakořenění dojde až po vysazení


Kdy roubovat

 • při tzv. roubování z ruky můžeme začít již v lednu, roubovance pak uložíme do sklepa, kde vydrží v substrátu nebo pilinách do jara a pak je vysadíme
 • pokud roubujeme venku, volíme termín brzy na jaře většinou v březnu, kdy ještě dostatečně neproudí míza (kopulace, anglická kopulace, na kozí nožku, do rozštěpu atd.), nebo v dubnu v době, kdy již dostatečně proudí míza (za kůru atd.)


Základní pravidla roubování

 • lze použít u všech ovocných druhů , v podmínkách zahrádkářů vyjma ořešáku
 • je nutné odebírat a používat rouby ze zdravých stromů
 • důležité je kvalitní nářadí – roubovací nůž s rovnou plochou čepele, ostřený shora, vždy dokonale ostrý
 • při přeroubování potřebujeme ještě zahradnické nůžky, pilku na seřezávání mohutnějších větví a žabku na začištění seříznuté plochy
 • pro dosažení srůstu je nutné, aby na sebe doléhaly vrstvy kambia na roubu i podnoži
 • na stáhnutí naroubovaného místa používáme pásku nebo speciální gumičky.
 • ponecháváme 2-3 pupeny, pokud přeroubováváme nebo roubujeme v korunce můžeme i 4-5 (pak z nich založíme korunku)
 • řezné plochy na podnoži i roubu zamažeme štěpařským voskem, pokud používáme gumičku, musíme přemáznout i úvazek


Způsoby/techniky roubování
Podle konkrétní situace – stavu podnože, a roubu, ale i roční doby vybíráme způsoby/techniky roubování.

Kopulace (družení)

 • vhodná, zejména pokud mají roub a podnož přibližně stejnou tloušťku, používá se zejména u roubování mladých podnoží
 • šikmým řezem se připraví stejné hladké elipsovité plochy na podnoží i roubu, délka řezu by měla být nejméně 30 mm, čím delší, tím lépe
 • řez vedeme na protilehlé straně pupene, protože jsou zde soustředěny zásobní látky, jež podpoří růst
 • pokud je roub tenčí, přiložíme jej k podnoži z jedné strany, aby se kryla kambia podnože a roubu alespoň z jedné strany
 • řezné strany se na sebe položíme, ovážeme páskou a zamažeme štěpařským voskem

vysadba-a-pece: mnozeni: kopulace.jpg


Anglická (jazýčková) kopulace

 • vylepšená kopulace, při níž se kromě pevného srůstu dosáhne i snazšího zavazování, kdy se roub neposouvá a není nutné jej držet
 • postupujeme stejně jako u klasické kopulace, do seříznuté podnože i roubu se v horní třetině elipsy navíc vyřeže tenký jazýček
 • vsunutím obou jazýčků do sebe dosáhneme spojení větších ploch kambia, pevnější fixace
 • ovážeme páskou a zamažeme štěpařským voskem

vysadba-a-pece: mnozeni: anglicka-kopulace.jpg


Plátkování

 • používáme jej, když je podnož silnější než roub
 • podnož seřízneme rovně, částečně z boku jen mírně do dřeva seřízneme jako u kopulace, roub seřízneme stejně jako u kopulace a přiložíme
 • řezná plocha roubu přesahuje asi o 2 mm nad vodorovným seříznutím podnože
 • i zde můžeme použít jazýček jako u anglické kopulace, kdy se snižuje možnost vylomení
 • ovážeme páskou a zamažeme štěpařským voskem

vysadba-a-pece: mnozeni: platkovani.jpgRoubování do rozštěpu

 • velmi starý a jednoduchý způsob roubování, je však k rostlinám méně šetrný
 • kolmo seříznutá podnož se naštípne roubovacím nožem, do škvíry se zasune do klínku seřezaný roub, nebo dva rouby, podle síly podnože
 • kambium podnože i roubu k sobě musí přiléhat

vysadba-a-pece: mnozeni: rozstep.jpgZlepšené roubování za kůru

 • na roubu provedeme běžný kopulační řez (šikmá řezná plocha by měla měřit alespoň 30 mm), v pravém úhlu k ní vedeme po celé délce řezu boční řez; v polovině řezné plochy na vnější straně by měl být pupen
 • na podnoži nařízneme svisle kůru, na jedné straně odchlípneme, vsadíme dovnitř roub a přitiskneme k ní roub
 • zkontrolujeme, zda boční seříznutá plocha roubu přiléhá na neodchlípnutou část kůry
 • ovážeme páskou a zamažeme štěpařským voskem

vysadba-a-pece: mnozeni: za-kuru.jpg


Tittelův řez

 • postupujeme stejně jako u předešlého způsobu, jen s tím rozdílem, že provedeme kopulační řez, dále lehce seřízneme z obou stran kolmých na kopulační řez a ještě seřízneme kousek kůry na konci na opačné straně
 • na podnoži nařízneme kůru dvěma rovnoběžnými řezy na šířku roubu, vzniklý jazýček kůry odchlípneme a zakrátíme asi o polovinu. Do mezery zasuneme roub, část řezné plochy asi 2 mm však musí vyčnívat nad podnož
 • používá se u přeroubování, kdy je kůra podnože silná
 • ovážeme páskou a zamažeme štěpařským voskem

vysadba-a-pece: mnozeni: titteluv-zpusob.jpg


Kozí nožka

 • doporučuje se tehdy, když je podnož tlustší než roub, používá se u druhů, které mají slabou kůru – slivoně, třešně a višně
 • dá se použít i v době, kdy neproudí míza
 • do kolmě seříznuté podnože vyřízneme z boku klín dlouhý alespoň 30 mm stejně do tvaru klínu se seřízne roub (proti řezu by měl stát pupen), aby zapadal do podnože, kambium obou částí musí přiléhat po celé délce
 • ovážeme páskou a zamažeme štěpařským voskem
 • jde o poměrně složitý a pracný způsob roubování, který vyžaduje zručnost i zkušenost, vzhledem k různé tloušťce kůry roubu a podnože je obtížné odhadnout hloubku, ve které je kambium. K tomuto náročnému způsobu přistupujeme jen tehdy, nemáme-li jinou možnost
 • ovážeme páskou a zamažeme štěpařským voskem

vysadba-a-pece: mnozeni: kozi-nozka.jpg

zpět na seznam
 

Ke stažení

Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku

Pěstování ovocných stromů a keřů - vzdělávací texty

 

Aktuality

Náš projekt s posledním kurzem oficiálně končí, nadále můžete využívat jeho výsledky uveřejněné v několika rubrikách a stahovat vzdělácací texty

 

OVOCNÁŘSKÝ Kvíz

Zúčastněte se a vyhrajte některou z hodnotných cen (ovocnářské nářadí, publikace a další). Stačí zodpovědět správně více než polovinu otázek.

 

Autorský kolektiv

 
©2012 | webadmin&design