Domů   hlucinsko-ovoce@centrum.cz

Ovocnářská tradice
 

Proč se snažit o záchranu starých a krajových odrůd

Staré a krajové odrůdy lze hodnotit z mnoha úhlů pohledu, jsou jim přiřazovány různé významy.

 

  • produkční – i když nejsou využívány v intenzivních sadech, mají uplatnění pro drobné pěstitele, zejména v méně příznivých podmínkách díky své prověřené mrazuodolnosti a plodnosti. Řada z nich má velmi osobitý vzhled, zajímavou chuť nebo jiné vlastnosti (jsou mezi nimi typické štrůdláky, jablka vhodná k moštování, pálení, sušení nebo na přesnídávky).

 

  • šlechtitelský – mnohé staré odrůdy vykazují vysokou mrazuodolnost a odolnost vůči patogednům a škůdcům, jsou prověřené staletími. I když ztratily produkční význam, je důležité je zachovat, protože mohou být nositeli důležitých genů a dále využity.

 

  • ekologický – vysokokmenné tvary ovlivňují příznivě mikroklima, chrání půdu před vláhovými a teplotními výkyvy, na svazích působí protierozně a v často monotónní zemědělské krajině jsou důležitými přispěvateli k zachování biodiverzity – poskytují stanoviště dalším rostlinám a útočiště pro hmyz, ptáky a drobné živočichy.

 

  • krajinářsko estetický – vysokokmenné tvary ovocných stromů jsou jedním z typických znaků naší krajiny, výrazně přispívají k dojmové pestrosti naší krajiny – během roku se výrazně proměňují – velká bohatost květů, různorodost plodů, bohaté podzimní zbarvení listů. Aleje ovocných stromů se staly přímo fenoménem naší krajiny.

 

  • společenský, kulturní a historický – staré odrůdy jsou kulturním dědictvím jako jiné movité i nemovité památky. Některé z nich jsou spojeny s legendami. Jsou opěvovány v básních, písních, jsou součástí pořekadel a pranostik.

 

_________
Autor: Radim Lokoč

zpět na seznam
 

Ke stažení

Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku

Pěstování ovocných stromů a keřů - vzdělávací texty

 

Aktuality

Náš projekt s posledním kurzem oficiálně končí, nadále můžete využívat jeho výsledky uveřejněné v několika rubrikách a stahovat vzdělácací texty

 

OVOCNÁŘSKÝ Kvíz

Zúčastněte se a vyhrajte některou z hodnotných cen (ovocnářské nářadí, publikace a další). Stačí zodpovědět správně více než polovinu otázek.

 

Autorský kolektiv

 
©2012 | webadmin&design