Domů   hlucinsko-ovoce@centrum.cz

Ovocnářská tradice
 

Nalezené krajové odrůdy Hlučínska

Během mapování a pomologického určování v měsících září a říjnu 2012 bylo nalezeno několik krajových odrůd. Díky znalostem pamětníků, pomoci zahrádkářů a literatuře  se nám podařilo vystopovat poslední zbytky bohatství krajových odrůd  (pojmenování a krátké popisy současných i zaniklých krajových odrůd přináší další článek v této sekci webu). Všem, kdo se na jejich záchraně podíleli, patří velký dík.

U některé odrůdy se jednalo o jediný dochovaný exemplář (často není vyloučeno, že jediný v celosvětovém měřítku), jindy jde o odrůdy častěji rozšířené. Podobně tak tomu bylo i v minulosti – některé z těchto odrůd rostly pouze v jedné nebo v několika sousedících vesnicích, jiné byly rozšířeny po celém území regionu.

Místo nálezu uvedené v závorce dokresluje jejich rozmístění v mikroregionu. Některé obce se v tomto přehledu neobjevují, jiné se opakují docela často. Primát pak patří pohraniční Hati, kde bylo vedle čtyř hniliček v zahradách a při domech nalezeno hned několik krajových odrůd v jedné zpustlé zahradě.

V téměř každé vesnici pak byly nalezeny stromy odrůd, které se nepodařilo určit. Byl proveden jejich pomologický popis a budou dále sledovány a určovány.

Každá nalezená krajová odrůda byla zapsána do karty, kterou si můžete prohlédnout kliknutím na jjí název:

 

Jabloně

‘Kočí hlava‘ nebo ‘Kočí pala‘ (Bohuslavice a Hať)

‘Kolarčíkovo‘ (Kozmice)

Kubík‘ (Hať a Kravaře)

‘Kuželek‘ nebo ‘Červený kuželek‘ (Hať)

‘Mizaura‘ (Hněvošice)

‘Ovčí nosy‘ (Hať)

‘Panenka‘ nebo ‘Panenské‘ (Hlučín)

‘Sládě‘ nebo ‘Sladke Jabko‘ (Hať, Hlučín, Markvartovice)

‘Žimove‘ (Hať)

 

 Detailnější popisy těchto odrůd hrušní a jejich fotografie si můžete prohlédnout zde.

 

Hrušně

‘Cebula‘ nebo ‘Cibule‘ (Závada a Borová)

‘Cigánka‘ (Kravaře)

‘Hnilička‘ (Hať, Píšť, Markvartovice)  

‘Medunka‘ nebo ‘Meduňka‘ (Hať)

Okruhlinka‘ nebo ‘Okruhlanka‘ (Darkovice)

‘Plaskarka‘ nebo ‘Okruhlica‘ (Bolatice)

‘Šaruvka‘ (Hať)

‘Žňuvka‘ (Hať)

 

Detailnější popisy těchto odrůd hrušní a jejich fotografie si můžete prohlédnout zde.

 

Tento mimořádně cenný genofond čeká na záchranu. První kroky budou učiněny v zimě a na jaře roku 2013, kdy budou odebrány štěpy, které budou následně naroubovány na připravené podnože. V budoucnu tak mlže vzniknout ukázka místního genofondu ovocných dřevin. 

_________
Autor: Radim Lokoč, Ondřej Dovala

zpět na seznam
 

Ke stažení

Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku

Pěstování ovocných stromů a keřů - vzdělávací texty

 

Aktuality

Náš projekt s posledním kurzem oficiálně končí, nadále můžete využívat jeho výsledky uveřejněné v několika rubrikách a stahovat vzdělácací texty

 

OVOCNÁŘSKÝ Kvíz

Zúčastněte se a vyhrajte některou z hodnotných cen (ovocnářské nářadí, publikace a další). Stačí zodpovědět správně více než polovinu otázek.

 

Autorský kolektiv

 
©2012 | webadmin&design