Domů   hlucinsko-ovoce@centrum.cz

Ovocnářství a včelařství
 

Opylování ovocných stromů

Většina ovocných stromů s výjimkou ořešáku, moruše a rakytníku, potřebuje k svému opylení hmyz. I když jsou některé částečně anemofilní (větrosnubné) opylení větrem není kvalitní. Mnohé rostliny potřebují, aby blizny byly podrážděny opylovačem a tím vytvoří vhodné prostředí k prorůstání pylového zrna.

Opylování ovocných stromů je nemyslitelné bez včely medonosné. Téměř na všech ovocných stromech sbírají včely pyl, který je v době jejich květů rozhodující pro rozvoj včelstva.

 

Hmyzosnubné ovocné druhy našeho zeměpisného pásma patří mezi rostliny oboupohlavní. Samčí i samičí pohlavní orgány jsou v jednom květu. Podle opylení je dělíme na samosprašné a cizosprašné. Často bývá tento údaj uveden v pomologiích u jednotlivých odrůd. Mezi cizosprašnými a samosprašnými druhy a odrůdami jsou značné rozdíly v nárocích na množství včelstev na jednotku plochy. I když je odrůda samosprašná, tak ke svému opylení potřebuje opylovatele.

Samosprašné odrůdy ovocných stromů mají mnohem menší nároky na množství opylovačů než druhy nebo odrůdy cizosprašné. Na opylování samosprašných ovocných dřevin se vedle včely medonosné podílí ve značné míře i ostatní hmyz, např. čmeláci, včely samotářky, aj. Mezi samosprašné ovocné druhy patří např. angrešt, červený rybíz, americké borůvky, jahodník, některé slivoně a višně a převážná část odrůd meruněk a broskví, maliny a ostružiny.

Samosprašnost znamená, že blizna je opylená pylem ze stejného květu nebo jiného květu téhož stromu, nebo jiného stromu té samé odrůdy nebo z jiné odrůdy stejného druhu kvetou-li ve stejnou dobu.

 

Potřeba včelstev pro důkladné opylení jednotlivých druhů ovocných stromů

 

Ovocný druh

Počet včelstev na 1 ha

jabloň

2-4

hrušeň

3-5

třešeň

10-12

višně a slivoně – samosprašné odrůdy

2-3

                      cizosprašné odrůdy

8-10

broskvoně

1-2

angrešt a červený rybíz

1-2

 

_________
Autor: Karel Ostárek

zpět na seznam
 

Ke stažení

Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku

Pěstování ovocných stromů a keřů - vzdělávací texty

 

Aktuality

Náš projekt s posledním kurzem oficiálně končí, nadále můžete využívat jeho výsledky uveřejněné v několika rubrikách a stahovat vzdělácací texty

 

OVOCNÁŘSKÝ Kvíz

Zúčastněte se a vyhrajte některou z hodnotných cen (ovocnářské nářadí, publikace a další). Stačí zodpovědět správně více než polovinu otázek.

 

Autorský kolektiv

 
©2012 | webadmin&design