Domů   hlucinsko-ovoce@centrum.cz

Ovocnářství a včelařství
 

Podmínky vylučování nektaru

 

Vylučování nektaru rostlinami je závislé na mnoha činitelích:

 

a) klimatických

b) kulturních

c) jiných

 

Klimatické podmínky:

 

vliv teploty vzduchu – nejvhodnější teplota je mezi 16-25°C

vliv slunečního světla– zastíněné rostliny mají méně nektaru, za slunných dnů se tvoří mnohem více nektaru, než když je pošmourno

vliv vlhkosti vzduchu – při nízké vlhkosti nektar příliš zhoustne a pro včely jenedostupný, při velké vlhkosti se zvyšuje množství nektaru, ale snižuje se cukernatost a tím přibývá práce včelám s odpařováním vody při zahušťování. Nenítedy důležité množství vody, ale množství cukru. Všeobecně proto platí, ženejvhodnější relativní vlhkost vzduchu pro tvorbu nektaru se pohybuje mezi 60-80%.

vliv denní doby– nerozhoduje ani tak denní doba jako intenzita slunečního záření, vlhko a teplo. Z toho pak vyplývá, že za horkého dne je vylučování nektaru největší v ranních hodinách a pak se vlivem slunečního záření a stoupající teploty nektaria vysušují. Při zamračeném, ale teplém dni, kdy nehrozí vysýchání, se zvyšuje medování v poledních hodinách. Množství nektaru během dne kolísá. Rostliny s ukrytými nektariem zvyšují tvorbu nektaru za slunných dnů k poledním hodinám, kdežto rostliny s nezakrytými nektariem se chovají opačně.

vliv dešťů– při častých, ale menších srážkách za teplých dnů rostliny bohatěvylučují nektar. Silné deště vymývají nektarie, zvláště nektaria, která nejsouchráněná. Slabé deště po suchých dnech podporují medování.

vliv větru– vítr má nepříznivý vliv na tvorbu nektaru. Větrem se totiž vysušují nektaria a nektarodajnost se snižuje 1,5 – 3x. Rovněž včely jsou větrem sráženéa musí vydávat mnoho energie k letu.

 

Při zhodnocení klimatických podmínek nám vyjde, že nejpříznivěji působí teploa vlhkost vzduchu. Výše medování závisí na vhodné souhře všech klimatickýchčinitelů.

 

Kulturní podmínky:


vliv půdy– každé rostlině vyhovuje jiná půda. Kde se nejlépe rostlině daří,tam také nejvíce meduje.

vliv agrotechniky – je tím myšleno obdělávání a hnojení. Rostliny, kterébudeme pěstovat na obdělávané půdě vhodně vyhnojené, dají více nektaru.

Na rozdíl od klimatických podmínek, které neumíme ovládat, můžeme vhodnouagrotechnikou, hnojením a volbou půdy zvyšovat tvorbu nektaru.

 

Jiné vlivy:


fáze kvetení– květy medují nejvíce v období, kdy semeník ukončuje svůj vývoj,dozrál, ale opylení ještě nenastalo a dozrál pyl v prašnících. Po oplození květůpřestává být nektar vylučován a je dokonce rostlinou vstřebáván.

_________
Autor: Karel Ostárek

zpět na seznam
 

Ke stažení

Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku

Pěstování ovocných stromů a keřů - vzdělávací texty

 

Aktuality

Náš projekt s posledním kurzem oficiálně končí, nadále můžete využívat jeho výsledky uveřejněné v několika rubrikách a stahovat vzdělácací texty

 

OVOCNÁŘSKÝ Kvíz

Zúčastněte se a vyhrajte některou z hodnotných cen (ovocnářské nářadí, publikace a další). Stačí zodpovědět správně více než polovinu otázek.

 

Autorský kolektiv

 
©2012 | webadmin&design