Domů   hlucinsko-ovoce@centrum.cz

Zpracování ovoce - Pálení
 

Pěstitelské pálení a legislativa

 

Princip pálení spočívá v tom, že se odděluje etanol od zbytku ovoce. Získaná pálenka se na konci procesu ředí na hodnotu cca 50% etanolu. Při procesu pálení neodchází jen etanol, ale další složky, které vytvářejí chuť a vůni pálenky. Výrobu destilátů z ovocného kvasu bychom dle legislativy měli svěřit licencovaným profesionálům nebo pěstitelské pálenici.

 

Co o pálení říká legislativa

 

Pěstitelské pálení je dle zákona umožněno pouze osobám starším 18-ti let, kteří jsou vlastníky či nájemci pozemku (rozuměj zahrady), či získali ovoce jako naturální plnění od zaměstnavatele (nutno doložit).

 

Při přivezení ovoce na vypálení je nutné s sebou vzít platný občanský průkaz! Bez tohoto dokladu Vám nemůže být poskytnuta služba pěstitelského pálení!

Zákazník musí vyplnit prohlášení pěstitele, v němž se uvádí veškerá osobní data pěstitele, jakož i adresa zahrady a množství dovezeného ovoce. Tato ohláška se společně s účtem o vydání destilátu archivuje po dobu 10 let, jak stanovuje zákon o lihu a vyhláška o výrobě lihu.

Veškerá produkce lihu je zatížena poměrně vysokou spotřební daní, Pokud si však pěstitel nechá vypálit destilát z vlastního ovoce v pěstitelské pálenici, odvede daň výrazně nižší.  Odváděná daň je již započtena v ceně za pálení a finančnímu úřadu ji platí pálenice.

 

Toto zvýhodnění je omezeno produkcí maximálně 30 litrů absolutního alkoholu (tj. např.: 60 litrů 50% pálenky). Avšak pozor, toto omezení platí pro stejnou domácnost  tj. stejné číslo popisné, stejný trvalý pobyt! Všechny osoby v dané domácnosti dohromady! Nikoliv na osobu! Každý zákazník je povinen si sám sledovat odebrané množství destilátu na společnou  domácnost v dané sezóně!  Omezení je konkrétně stanoveno §4, odst. 5 zákona č.: 61/1997 Sb. o lihu. Služba pěstitelských pálenic je určena výhradně pro fyzické osoby a výsledný destilát se nesmí dále prodávat!

zpět na seznam
 

Ke stažení

Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku

Pěstování ovocných stromů a keřů - vzdělávací texty

 

Aktuality

Náš projekt s posledním kurzem oficiálně končí, nadále můžete využívat jeho výsledky uveřejněné v několika rubrikách a stahovat vzdělácací texty

 

OVOCNÁŘSKÝ Kvíz

Zúčastněte se a vyhrajte některou z hodnotných cen (ovocnářské nářadí, publikace a další). Stačí zodpovědět správně více než polovinu otázek.

 

Autorský kolektiv

 
©2012 | webadmin&design